Inleiding

De ‘War on drugs' woedt in alle hevigheid. Steeds vaker nemen drugshandelaren Europa als afzetmarkt. Met name de Zuid-amerikaanse drugskartels maken daarbij al jaren gebruik van het Caribisch gebied als doorvoergebied. Een hele kluif voor de mariniers die de taak hebben deze drugsdoorvoer op te rollen. De Amerikaanse ‘Joint Interagency Task Force South' (JIATFS) heeft de drugsmaffia in het vizier en probeert de drugssmokkel naar de zuidelijke kuststaten van de USA in te perken. Hiervoor is ook een samenwerking nodig met het maritiem hoofdkwartier van Nederland in Willemstad (Curaçao).

De Nederlandse Antillen hebben door hun ligging in het Caribisch gebied veel last van de narcotica doorvoer en de daarbij behorende criminele problematiek. De Antillen liggen voor de kust van Venezuela, wat op dit moment het grootste doorvoerland is voor drugs afkomstig uit Colombia. Samen met de Amerikaanse politie, justitie en defensie proberen de Antillen het probleem aan te pakken. De drugstransporten vinden in dit gebied voornamelijk plaats met kleine, snelle speedboten, waarbij de opvarenden meestal bewapend zijn. Als zo'n drugstransport onderschept wordt is het niet ongebruikelijk dat er honderden kilo's aan Cocaïne gevonden worden.

Ook worden er regelmatig grote schepen aan gehouden in Europese havens die in verborgen compartimenten, of zelfs in bananen duizenden kilo's cocaïne aan boord blijken te hebben. Binnen Europa is sinds kort het ‘Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics' (MAOCN) alert. Leden van deze organisatie zijn de UK, Spanje, Portugal en Italië. Ierland, Frankrijk en Nederland sluiten zich waarschijnlijk binnenkort aan.

Een groot probleem en ook nog eens actueel! Interessant om eens vanuit een perspectief dat jij leuk vindt te bekijken, bijvoorbeeld geschiedkundig (de piraten van toen vergelijken met de ‘piraten' van nu), economisch (wat doet het met betrokken partijen op maatschappelijk-economisch vlak, maak bijvoorbeeld een kosten baten analyse van drugsbestrijdingsprojecten).

onderzoeksvragen

Consequenties
Wat zijn de consequenties van het bestrijden van drugssmokkel door narcoticabrigades?

Invloed op betrokken gebieden
Wat is de invloed van drugssmokkel voor betrokken (doorvoer/productie)gebieden?

Routes
Bedenk waarom bepaalde routes genomen worden voor doorvoer, en welke omstandigheden dit bevorderen of bemoeilijken.

beleid nu en in de toekomst
Onderzoek het beleid op dit gebied een bedenk nieuwe invalshoeken om dit probleem in de toekomst aan te pakken.