Inleiding 

Dat drank en jongeren problemen kunnen opleveren, is bekend. Regelmatig komt het onderwerp in het nieuws als gevolg van erg dronken jongeren of een beleidsvoorstel van een minister.

Redenen om te drinken

Drank wordt door velen als lekker beschouwd. Dit komt omdat alcohol in de hersenen het doorgeven van signalen verstoord. Hierdoor ga je je vrolijker gedragen. Het hormoon dopamine zorgt dat je je beloond voelt wat uiteindelijk verslaving tot gevolg kan hebben. Daarbij heeft drank een imago, onder jongeren maar ook zeker bij volwassen, dat drank ‘ erbij hoort' en ‘cool' is. Het wordt zowel stoer als gezellig gevonden om drank te drinken en in mindere mate om dronken te worden. Natuurlijk verschilt dit per persoon.

Negatieve gevolgen

Naast de positieve gevolgen die alcohol met zich meebrengt, zijn er ook negatieve gevolgen. Alcohol verstoort de signalen in de hersenen waardoor de motoriek achteruit gaat. Ook worden signalen uit de omgeving anders geïnterpreteerd. Dit kan uiteindelijk lijden tot ruzie en vechtpartijen. Na het drinken kan uiteindelijk een kater volgen, het brakke en vervelende gevoel na een avondje stappen. Bij jongeren groeien en ontwikkelen de hersens zich nog. Dit kan door alcohol ernstig verstoord worden en heeft gevolgen voor de rest van je leven.

Wet en regelgeving

De overheid voelt zich verantwoordelijk om het drankverbruik onder jongeren te verminderen. Om deze reden is de leeftijdsgrens voor drankgebruik ingesteld. Ook wordt door middel van campagnes het drankgebruik ontmoedigd. Er wordt echter getwijfeld of deze campagnes nut hebben, omdat veel jongeren zich er weinig van aantrekken. De nabije omgeving, dus vrienden en familie, hebben veel meer invloed op het drinkgedrag. Daarom zijn er ook andere voorstellen, zoals het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar en sluitingstijden van horecagelegen heden vervroegen. Aan het nut van deze regels wordt ook erg getwijfeld en er wordt vaak beweerd dat de overheid zich teveel bemoeit met jongeren en drank.

onderzoeksvragen

Effecten van alcohol
Welke effecten heeft alcohol op het lichaam en waarom?

Drankgebruik
Hoe is het drankgebruik van jongeren te beïnvloeden?

Overheidsbeleid
Welk beleid voert de overheid op het gebied van alcohol en jongeren? Is het hypocriet of is het logisch dat volwassen, waar geen beperkingen voor gelden, beperkingen opleggen aan jongeren?

Drinkredenen
Waarom willen jongeren drinken? Is er een verschil met volwassen?