Inleiding

‘Le Roi Soleil', ofwel Lodewijk de veertiende van Frankrijk was een imposant vorst. Hij had een grote dosis uitstraling en zowel zijn politieke macht als zijn invloed op de kunsten zijn veelbesproken. Hij voerde talloze oorlogen, leefde in extreme weelde terwijl zijn volk uitgebuit werd en stimuleerde een ontwikkeling van de kunsten.

Lodewijk XIV en zijn macht

Lodewijk XIV was een beoefenaar van het ‘vorstelijk absolutisme',ofwel hij eiste absolute macht. Dit hield in dat het Franse parlement weinig macht had. Hij ging zelfs zover dat hij zichzelf een goddelijke macht toebedeelde, ‘la monarchie de droit divin'. Deze macht wilde Lodewijk graag ook laten blijken, de overdadige pracht en praal van het Franse hof waren bekend en berucht in heel Europa. Opvallend is dat veel objecten -al dan niet symbolisch- verwijzen naar de Zonnekoning zelf, zelfverheerlijking ten top!

Lodewijk dankt zijn roem nog steeds aan de culturele betekenis die zijn hof heeft gehad. Dit verdoezelde ook zijn wanbeleid op politiek gebied. Al dit vertoon stond echter in schril contrast met de lokale bevolking, die straatarm was. Binnen het hof van Lodewijk XIV speelde vermaak en kunst een belangrijk rol. Hij vermaakte zijn adellijke gasten om te zorgen dat zij achter hem stonden,gaf subsidies aan kunstenaars en richtte ook de Koninklijke Academie voor Beeldhouw- en Schilderkunst op. De tuinen van koninklijk Paleis Versailles worden vandaag de dag nog steeds onderhouden en spreken tot ieders verbeelding. Er werden hydraulische machines gebouwd om de spuitende fonteinen in de vijvers te laten werken. In de tuinen leiden symmetrisch aangelegde wegen en lanen symbolisch naar alle uithoeken van het rijk van de koning. De Franse handelswereld floreerde met het door Lodewijks Minister Colbert bedreven ‘mercantilisme'. 

onderzoeksvragen

Kunst aan het Franse Hof
Welke kunstenaars en artiesten speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kunsten aan het Franse hof?

Vergelijk het Franse Rijk van Lodewijk XIV
Plaats het Frankrijk van Lodewijk XIV in het kader van andere Europese naties in zijn tijd.

Kunst ten tijde van Lodewijk XIV
Geef een beschouwing van de kunststijlen in Versailles ten tijde van Lodewijk XIV.

Oorlogen
Wat voor oorlogen heeft Lodewijk XIV gevoerd, wat waren zijn beweegredenen?

Absolutisme
Hoe was Lodewijk in staat zijn politiek absolutisme in stand te houden?