Maatschappijleer

de eerste indruk


Inleiding

De eerste indruk die je maakt is erg belangrijk voor het beeld dat mensen van je hebben. Bij iedereen maak je ooit een eerste indruk, maar vooral bij bijvoorbeeld een sollicitatie is het erg belangrijk dat dit een goede indruk is, anders ben je bij voorbaat al ongeschikt.

De eerste indruk

Je eerste indruk is dus erg belangrijk bij sociale contacten die je maakt. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, waar is die indruk op gebaseerd en hoe kun je dit positief beïnvloeden?

Op het internet wemelt het van de sollicitatietips en kledingvoorschriften, maar in de psychologie gaat men nog iets dieper, want een indruk maak je met alles dat je bent, niet alleen met je keurige krijtstreeppak.

Maar betekent dit dan ook dat je eerst indruk deels is aangeboren? Je kan er tenslotte niets aan doen dat je altijd norsig kijkt, een harde stem hebt of ontembaar haar? Of is een eerste indruk misschien meer dan uiterlijkheden, maar gaat hem om je karakter, je sociale vaardigheden en interactie met je nieuwe gesprekpartner?

Etiquette

Bij een eerste indruk spreekt etiquette een grote rol. Etiquette is het totaal van beleefdheidsregels en omgangsvormen, die sterk cultuurafhankelijk zijn. Het volgen van etiquette is belangrijk wanneer je een positieve eerste indruk wilt maken, op deze manier kun je er voor zorgen dat je rekening houdt met gewoontes en gebruiken en je daardoor op een sociaal juiste manier gedraagt.

onderzoeksvragen

Eerste indruk
Waardoor wordt een eerste indruk bepaald?

Positieve eerste indruk
Wat kun je doen om te zorgen dat je een positieve eerste indruk maakt?

Etiquette
Welke etiquetteregels bestaan in de Nederlandse samenleving?

Etiquette verschillen
Welke grote verschillen in etiquette zijn er tussen de West-Europese en andere culturen?