Inleiding

De manier om makkelijk over te brengen wat je bedoelt, is via taal. Het gebruiken van taal is iets wat we meestal op jonge leeftijd al leren, waarbij we eerst bijvoorbeeld dieren leren kennen en langzaam aan onze eerste woorden leren spreken. Toch blijkt taal nog steeds niet voor iedereen iets vanzelfsprekends te zijn.

Analfabetisme en samenleving

Analfabetisme is een verschijnsel dat vooral in ontwikkelingslanden nog vrij veel voor komt. Je spreekt van een analfabeet als iemand de vaardigheid in lezen, spellen of schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst. Iets wat daar aan verwant is, is dyslexie. Wanneer iemand dyslexie heeft, kan deze persoon het geheel wel lezen maar de inhoud moeilijker interpreteren. Ook al komt het veelvuldig in Ontwikkelingslanden voor, in Nederland zijn er ook best veel mensen die analfabeet zijn. Ongeveer 250.000 mensen zijn analfabeet en zelfs bijna 1,3 miljoen zijn laagletterig of functioneel analfabeet.

Door analfabetisme kunnen mensen zich moeilijker ontwikkelen, doordat ze meer moeite hebben met het leren van theorie en doordat ze niet makkelijk aan een baan komen. Schaamte is iets waar mensen met analfabetisme vaak last hebben, daarnaast denken ze ook vaak dat ze de enige zijn met dit probleem. Ze kunnen zich niet alleen op werk, maar ook thuis moeilijk redden. Overal staat tekst op: de ingredi├źnten van een product, hoe je iets moet bereiden, de krant, etc.

onderzoeksvragen

Ontstaan
Waardoor ontstaat analfabetisme?

Analfabetisme en economie
Vormt analfabetisme een bedreiging voor het bedrijfsleven en de ontwikkeling van een land?

Verminderen analfabetisme
Hoe kan analfabetisme verminderd worden?

Analfabetisme en dyslexie
Waarin verschillen analfabetisme en dyslexie?