Hieronder vind je de verschillende profielwerkstuk onderwerpen die aansluiten op de klassieke taalvakken Latijn en Grieks. De onderwerpen staan per taal gesorteerd. Op elke pagina wordt uitgebreide informatie gegeven over het onderwerp. Eerst kun je een klein inleidend stukje lezen. Daarna wordt er specifieke informatie gegeven over het onderwerp. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat het onderwerp inhoud en waar jij je mee bezig zult houden.

Ook vind je enkele voorbeelden van onderzoeksvragen. Deze voorbeelden zijn bedoeld om jou en je groep een zet in de goede richting te geven. Je kan de gegeven onderzoeksvraag overnemen, of de informatie over het onderwerp gebruiken om je eigen onderzoeksvraag te bedenken.

De Vakken


Latijn

Latijn is een dode Italische taal die oorspronkelijk door de Romeinen werd gesproken. De naam is afgeleid van de Italiaanse streek Lazio. Tegenwoordig wordt het Latijn gebruikt om benamingen te geven aan veel verschillende dingen. Wetenschappelijke termen, anatomie en taalkunde ontlenen allemaal woorden uit het Latijn. Veel klassieke filosofen gebruikten het Latijn om hun geschriften op te stellen. 

Grieks

Het Oudgrieks is de taal waarin de oudste geschreven bronnen in Europa uit zijn voort gekomen. De taal bestaat uit vele dialecten, afkomstig uit de vele verschillende streken van het oude Griekenland. De taal gaat gepaard met een indrukwekkende geschiedenis. De verschillende onderwerpen uit de lijst gaan vooral over deze geschiedenis.