Inleiding

China is met dank aan de toegenomen economische liberalisatie een opkomende economische wereldmacht. Met een oppervlakte van 9.596.961 km² is het een van de grootste landen ter wereld.

Chinese godsdienst is een combinatie van allerlei tradities en stromingen. Voorbeelden van traditionele stromingen in China zijn bijvoorbeeld het Taoisme, Confucianisme en het Boeddhisme, maar ook het katholicisme, protestantisme en de Islam worden beleid in China. In China wonen een aantal verschillende volkeren en er worden ook meerdere Chinese talen gesproken.

Het kent een rijke geschiedenis, zo was China van oorsprong een keizerrijk en is nu heeft de republiek een overwegend communistische inslag. China heeft helaas een geschiedenis waarin veel wrede machthebbers en slechte levensomstandigheden onder het gewone volk kenmerkend zijn. Sinds 1989 werd de volkrepubliek China geregeerd door de communistische partij. Een gebezigd motto is ook nog steeds ‘stabiliteit boven alles'. Vroeger werd alles wat de stabiliteit en positie van de communistische partij bedreigde bestreden met harde hand. Een bekende en nog vrij recente voormalig dictator in China was Mao Zedong, onder hem had China te lijden onder wreedheden en hongersnoden.

Zolang er een groei en vooruitgang in de Chinese economie zit, lijkt het goed te gaan met het land. Echter wanneer er een crisis zou komen, is het de vraag in hoeverre de enorme werkloosheid, inkomensverschillen, corruptie en kredietproblemen beteugeld kunnen worden.

In China zijn er regelmatig opstanden met betrekking tot politieke processen. Zo vindt China dat Taiwan een provincie is, terwijl Taiwan onafhankelijkheid claimt. Eenzelfde conflict bestaat er met Tibet. De machthebbers zijn van mening dat dit de eenheid van de volksrepubliek China in gevaar zou brengen.

Voor jou een optie om eens te gaan kijken hoe de Chinese politiek in elkaar zit. Waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en waarom bepaalde strategieën gevolgd worden. Wat is de invloed van de veranderende regeringsvorm (meer openheid en steeds democratischer stelsel) op de ontwikkeling van het land bijvoorbeeld?

onderzoeksvragen

Machtsstrijd en politieke ideeën
China is regelmatig in opspraak gekomen door machtsstrijd en politieke ideeën van leiders, maak hiervan een uiteenzetting.

Strijdende staten
Leg uit wat er gebeurde in de ‘strijdende staten’ periode.

Culturele revolutie
Wat was de culturele revolutie en wat waren gevolgen?

Machthebbers
Beschouw machthebbers in een bepaalde tijdsperiode in China. (bijvoorbeeld Mao’s hervormingen, of de gevolgen van ‘de grote mussen campagne’)

Xia-dynastie
Onderzoek het ‘mysterie’ van de Xia-dynastie, wat is het, bestaat het en wat zou de functie hiervan zijn?

Chinese revolutie
Wie ontketende de Chinese revolutie, wat ging hieraan vooraf en welke gevolgen had dit?

Tianming
Leg uit wat het hemels mandaat (tianming) inhoudt.