Inleiding

Sinds 11 September is er een collectief bewustzijn van terreurdreiging ontstaan. Terrorisme is een complex fenomeen en boezemt angst in, want met name de morele impact is groot, terrorisme is immers een gewilde en geplande aanslag. De rol van de massamedia is in de ervaring van dreiging erg belangrijk, zij besteden er aandacht aan en zorgen dat de boodschap verspreid wordt.

Er zijn allerlei vormen van terrorisme, de meest bekende vormen zijn daarvan zijn het individueel terrorisme (the Unabomber, Volkert van der G), het nationalistisch terrorisme (ETA, IRA), het religieus terrorisme (Al Qaeda, Hamas) en het staatsterrorisme waarbij terrorisme wordt ‘gesteund' door de regering van een land.

Wie als terrorist gezien wordt, is afhankelijk van het standpunt dat je inneemt en de acties die ondernomen worden. Zo werd Nelson Mandela ten tijde van de Apartheid door Zuid Afrika als terrorist beschouwd, anderen zien het als een gerechtvaardigde verzetsdaad.

9/11, Alweer een aantal jaar geleden vlogen zelfmoordterroristen de twintowers van het New Yorkse World Trade Center in met passagiersvliegtuigen. Duizenden mensen kwamen hierbij om, de financiele schade bedroeg ruim 20 miljard dollar, om over de schade die het in het bewustzijn en gevoel van veiligheid van de mensen nog niet te beginnen.

De dreiging van terrorisme maakt opeens iedereen verdacht. Als plotseling iedereen verdacht is, ondermijnt dat juist de samenleving, de sterke gemeenschap die juist een effectieve bestrijding daarvan zou moeten zijn. Wat drijft mensen tot deze daden, welke aspecten spelen een rol en wat zijn de gevolgen van zulke acties.

onderzoeksvragen

Terrorisme door de jaren heen
Plaats terrorisme in een historisch perspectief, zijn verschillende terrorisme vormen met elkaar te vergelijken?

Rol van symboliek
Wat is de rol van symboliek of traditie in terrorisme?

Groepsprocessen
Hoe hebben (politiek/psychosociale) groepsprocessen invloed op terrorisme, ervaring van angst of juist saamhorigheid?

Potentiele terrorist
Is iedereen een potentiële terrorist? Kijk naar de motieven, omstandigheden en de moraal.

Eigenschappen terrorist
Er wordt gekeken naar vooroordelen en levensomstandigheden, maar wat maakt nu iemand een terrorist?

Terreurbewegingen
Welke terreurbewegingen zijn toonaangevend en waarom?

Invloeden op terreur

Wat voor rol spelen communicatiemiddelen, psychische overwegingen en effecten van groepsdruk bij terreur?