Inleiding

Socrates was een van de invloedrijkste filosofen uit de griekse oudheid. Hij was o.a. leermeester van Plato en Xenophon. Omdat Socrates zelf namelijk niets schreef, is alles wat er over hem bekend is geschreven door zijn tijdgenoten zoals Xenophon en Plato. Doordat alles wat we over Socrates weten niet door hem zelf geschreven is, weten we niet precies hoe Socrates echt was. Dit staat bekend als het Socratische probleem. Hij leefde rond 400 voor Christus in Athene. Hij hield er voor zijn tijd radicale ideeën op na. Uiteindelijk zou hij daarvoor ter dood veroordeeld worden. Waarschijnlijk zijn belangrijkste bijdrage aan het westerse denken is de Socratische methode. 

Socratische methode

De socratische methode is een methode om tot ware kennis te komen. Het is een gesprek waarin een probleem opgelost moet worden. Om dit te doen wordt het probleem opgebroken in verschillende vragen. Door al deze vragen te beantwoorden bleef uiteindelijk de waarheid over. De hele methode was gebasseerd op het feit dat alle verkeerde veronderstellingen die tot tegenstellingen leiden door de juiste vragen onderuitgehaald werden. Op deze manier zou alleen de juiste veronderstelling overblijven. 

Nalatenschap

Uiteindelijk werd Socrates aangeklaagd voor het corrumperen van de jeugd en voor het niet geloven in de goden. Op zijn proces verdedigde hij zich niet en ook toen hij de mogelijkheid had om te ontsnappen deed hij dat niet. Socrates meende dat zijn tijd was gekomen en omdat hij geloofde dat een ware filisoof niet bang was voor de dood, vluchtte hij niet. Zijn dood echter was niet het einde van zijn ideeën. Nu nog steeds wordt hij beschouwd als een van de grondleggers van de westerse filosofie.

onderzoeksvragen

Biografie
Hoe zag Socrates’ leven eruit?

Ideeën
Wat waren de belangrijkste opvattingen van Socrates?

Nalatenschap
Hoe zie je Socrates en zijn ideeën tegenwoordig nog terug?

Socratisch probleem

Wie hebben over Socrates geschreven? Hoe beschrijven zij Socrates? Wat zijn de tegenstellingen en overeenkomsten?