Inleiding 

De slag bij Nieuwpoort is een van de vele gevechten die de Republiek der zeven verenigde Nederlanden met Spanje heeft uitgevochten gedurende de tachtig jarige oorlog. Op 2 juli 1960 troffen de Nederlandse troepen onder leiding van Maurits van Oranje de Spaanse troepen, die onder leiding stonden van aartshertog Albrecht van Oostenrijk, elkaar op het slagveld. Door een strategische stellingname wist Maurits van Oranje de Spanjaarden te verslaan en daarmee een van de grootste nederlagen uit de tachtigjarige oorlog te voorkomen.

Voorgeschiedenis 

De slag bij Nieuwpoort vond plaats gedurende de tachtigjarige oorlog (1568-1648), die begon als een gezamenlijke opstand van de uit zeventien gewesten bestaande Lage Landen tegen het Spaanse Rijk. Het Spaanse Rijk was in die tijd het machtigste rijk in Europa en stond onder leiding van Filips II. Vanaf 1587 waren er vanuit de havensteden Duinkerken en Nieuwpoort, die in Spaanse handen waren, veel kapers actief die de Republiek erg veel geld kostte aan beveiliging en vernietigde schepen. Toen de Staten-generaal in 1600 besloot een actievere houding aan te nemen in de strijd tegen de Spanjaarden kreeg Maurits van Oranje de opdracht de havensteden te belegeren en de kapers te stoppen.

De slag 

Toen Maurits en zijn troepen eind juni bij Nieuwpoort arriveerden hadden de Spanjaarden ook een groot leger, onder leiding van aartshertog Albrecht van Oostenrijk, op de been gebracht nabij Nieuwpoort. Op 2 juli liet Maurits zijn troepen strategisch opstellen in de duinen van Lombardsijde. Het Spaanse leger rukte in de loop van de middag langzaam op in de richting van de goed opgestelde troepen van Maurits. Toen Albrecht van Oostenrijk uiteindelijk besloot over te gaan tot de aanval werd deze gepareerd door de troepen van Maurits. Na enkele uren strijd werd de strijd uiteindelijk beslist door de reservetroepen die de Spanjaarden niet meer hadden en Maurits nog wel.

onderzoeksvragen

Voorgeschiedenis
Wat was de voorgeschiedenis van de slag bij Nieuwpoort en hoe leidde deze tot de veldslag?

Verloop
Hoe verliep de slag bij Nieuwpoort en wie waren er zoal bij deze slag betrokken?

Gevolgen

Wat waren de gevolgen van de gewonnen slag bij Nieuwpoort voor het vervolg van de tachtigjarige oorlog?