Inleiding 

Letterlijk betekent de Renaissance ‘wedergeboorte'. Wij gebruiken de term om een periode uit de geschiedenis aan te duiden. Er wordt in deze periode meer gefocust op verfijnde vormen van kunst en wetenschap en de oude klassieken worden weer populair. Het is een reactie op de meer versimpelde afbeeldingsvormen die bijvoorbeeld in de middeleeuwen gebruikt werden. Deze reactie ontstond in Italië. Afbeeldingen moeten een realistische afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Vaak zie je in de schilderkunst perspectieven waar als het ware vanuit een vensterperspectief gekeken wordt naar de wereld, levensecht als een foto. 

De architectuur

Tijdens de Renaissance floreert ook de Italiaanse architectuur. Denk maar aan de vele kerken en paleizen die vandaag de dag nog steeds te bewonderen zijn. Tijdens de Renaissance wordt de oude Griekse en Romeinse manier van bouwen en weergeven weer modern. Met name de mathematische benadering, orde, proporties en symmetrie worden belangrijk gevonden. In de architectuur uit zich dit in symmetrische gebouwen, met veel pilaren, koepels en nissen. Veel van de architectuur verwijst naar de oude beschavingen, maar is daarnaast vaak van religieuze betekenis. De renaissance bulkt van de symboliek. Religie stond toen in Italië bijvoorbeeld op de voorgrond. Vele kathedralen en kerken worden gebouwd om het heilige te eren, de een nog mooier en ingewikkelder dan de ander.

Brunelleschi (1377-1446) was een toonaangevende Italiaanse architect van die tijd. Erg bekend is de koepel (zonder steunende bogen of pilaren) die hij op de (Gotische) Florentijnse dom liet bouwen.

onderzoeksvragen

Verschillende werken
Vergelijk de renaissancistische werken van verschillende architecten uit die tijd. (Bramante, Brunelleschi, Sansovino)

Bouwkundige technieken

Welke bouwkundige technieken werden toegepast tijdens de renaissance en wat maakte dit mogelijk?