Inleiding 

Racisme is overal, het is niet tijd of plaatsgebonden. Het is zo oud als de mensheid, ga maar eens zoeken en je vindt al verhalen waaruit je racistische uitingen lijkt te herkennen uit de tijd van de primitieve mens. Denk maar eens aan de oorzaken voor oorlogen en volkerenstrijd. Blijkbaar is het een verschijnsel wat moeilijk uit te roeien is.

Wat houdt het in?

Racisme is er in alle soorten en maten, maar omvat altijd vooroordelen en discriminatie die gebaseerd is op de raciale achtergrond van een persoon of groep. Je denkt dus in stereotypen, subjectieve etiketjes die jij aan een bepaalde achtergrond hebt gehangen. Als jij vervolgens iemand van ‘dat ras' tegenkomt, dicht je hem dus eigenschappen toe op basis van hun huidskleur of religie bijvoorbeeld, behorend bij het etiketje dat jij in je geest gevormd hebt. Meestal is het dan zo dat leden van het ene ras zich superieur of ondergeschikt achten aan leden van een ander ras.

Racisme kan zich op veel verschillende manieren uiten. Soms is het overduidelijk, denk maar bijvoorbeeld aan de apartheid, of antisemitische acties tijdens de tweede wereldoorlog waarbij op straat een Jodenster zichtbaar gedragen moest worden en duizenden joden omgebracht werden. Of de Ku Klux Klan in Amerika, die met hun witte mutsen en brandende kruizen een tekenend beeld van racisme vormden. Het kan echter ook sluimerend aanwezig zijn, waarbij misschien zelfs de ‘racisten' niet van zichzelf doorhebben dat zij handelen naar (on)bewuste vooroordelen. Het gevolg hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat een Afrikaanse werknemer minder promotie maakt. Racisme bestaat dus op individueel, institutioneel en cultureel niveau.

DE manier om racisme op te lossen lijkt nog niet gevonden, maar er lijken wel een aantal tactieken die effectief zijn in de strijd tegen intergroup racism, mits de groepsleden niet te extreem vijandig ten opzichte van elkaar staan. Op Amerikaanse scholen worden bijvoorbeeld de volgende voorwaarden gesteld om de verschillende groepen dichter bij elkaar te krijgen: De 2 groepen moeten in een situatie zijn waarbij zij een gelijke status hebben, het contact moet individueel, dus 1-op-1 verlopen tussen de leden van de twee groepen. Daarbij is het handig als de leden van de twee groepen moeten samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken. Tenslotte moeten de sociale normen intergroep contact bevorderen.

onderzoeksvragen

Effect op groepen, samenlevingen en culturen
Wat is het effect van racisme in groepen, samenlevingen en culturen?

Vormen van racisme
Onderzoek welke vormen van racisme er zijn, hoe ze zich uiten en welke effecten dit heeft.

Verlammende werking
Racisme heeft een verlammende werking op de betrokken partijen, het werkt samenwerking en openheid ernstig tegen..welke factoren zorgen voor welke effecten?

Racistische gebeurtenissen en uitingen in de geschiedenis
Onderzoek racistische gebeurtenissen en uitingen in de geschiedenis, op welke manier waren ze tekenend voor de gevolgen?

Oplossingen
Bedenk oplossingen voor de racisme problematiek.

Racismebeleid

Hoe luidt het racismebeleid van bijv Nederland? En hoe wordt dit uitgevoerd?