Inleiding 

‘De Romeinen' de naam van de bewoners van de stad Rome. Echter als je over Romeinen spreekt, denk je ongetwijfeld aan veel meer... een roemrijk verleden, wereldveroveraars, grote machthebbers, een hele beschaving gefundeerd in Rome. Het Romeinse Rijk verspreidde zich vanaf de 6e eeuw voor Christus en eindigde in een van de eerste eeuwen daarna. Een van de redenen hiervoor was dat het rijk dusdanig groot was geworden dat het niet meer te regeren was met de beschikbare communicatie- transport- en verdedigingsmiddelen.

Verschillende leiders

Zoals binnen elk rijk kende het oude Rome ook verschillende leiders. Allereerst was dat volgens de overlevering koning Romulus. (je kent het verhaal vast wel van Remus en Romulus die worden opgevoed door de wolvin en dat romulus uiteindelijk de stad Rome sticht na zijn broer in een machtsstrijd vermoord te hebben). Het Romeinse rijk was in de oudheid achtereenvolgens een koninkrijk, een republiek en tenslotte een keizerrijk.

De stad Rome zou afwisselend geregeerd worden door Latijnse en Sabijnse koningen. Daarna werd Rome een republiek en uiteindelijk werd Rome het zo bekende keizerrijk. Rome maakte een rijke geschiedenis door met verschillende machthebbers. Was de ene leider wreed en autoritair, een opvolger kon weer humaan en samenwerkingsgezind zijn. Ook was de aanpak van de ene machthebber totaal anders dan die van een ander, wat vaak tot veel strubbelingen leidde en onrust onder de bevolking.

Kies een tijd uit en analyseer welke gebeurtenissen er tekenend waren voor die tijd, welke machthebbers er waren, hoe zij regeerden en welke uitdagingen zij aan moesten gaan. Bijvoorbeeld uitbreiding van handel, maar ook strijd en samenwerking met concurrerende volkeren. Denk maar aan politiek gedachtengoed als ‘ divide et impera', ofwel de verdeel-en-heers tactiek om het gefragmenteerde rijk achter zich te scharen.

onderzoeksvragen

Rome in films
Over Rome zijn vele films gemaakt, hoe wordt het oude Rome afgeschilderd en is dit realistisch?

Kies een tijdsperiode
Neem een tijdsperiode en analyseer de gebeurtenissen en de politieke strategieën van leiders.

Verschillende machthebbers
Vergelijke machthebbers met elkaar, voor welke uitdagingen kwamen zij te staan en hoe losten zij dit op?

Strategie

Focus op de handels- en veroveringszucht van de Romeinen. Wat waren strategisch goede/slechte zetten?