Inleiding

Noord-Korea is een hedendaagse dictatuur en wordt tot op heden als het meest geïsoleerde land ter wereld beschouwd. De grens met hun buurland Zuid-Korea wordt streng bewaakt. Het land heeft een van de laagste mensenrechtenscores ter wereld. Verder heeft het een groot leger en een nucleair programma. 

Historie

Vanaf 1948 werd het land geleid door Kim Il-Sung. In de jaren 60 legde hij zijn eigen ontwikkelde staatsideologie op aan het volk. Deze zogenaamde Juche is gebasseerd op het feit dat mensen onafhankelijk moeten zijn in gedachten, politiek, dat ze economisch zelf-voorzienend moeten zijn en ook onafhankelijk in hun defentie. Zoals eerder genoemd is Noord-Korea een dictatuur en zijn de mensenrechten er erg slecht. Zo zijn er gevallen van marteling, verhongering, verkrachting, moord, medische experimenten, te werk stelling en er zijn concentratiekampen waar zo’n 200.000 mensen opgesloten zitten. De relatie met andere landen verloopt ook moeizaam. Ten eerste is de relatie met hun buurland Zuid-Korea slecht. In 1950 viel Noord-Koreaanse leger Zuid-Korea aan. De Koreaanse oorlog was begonnen en zou duren tot 1953, omdat de verenigde naties ingrepen. De oorlog eindigde niet zozeer, maar er werd een wapenstilstand uitgeroepen die tot aan vandaag nog voortduurt. De grens tussen Noord- en Zuid-Korea wordt streng bewaakt. Deze gedemilitariseerde zone of DMZ is 4km breed en 248km lang. Alhoewel Noord-Korea in 1991 toetrad tot de Verenigde Naties en in 1992 een akkoord sloot om zijn nucleaire programma stop te zetten, werd in 1993 bekend dat ze waarschijnlijk wel beschikten over nucleaire wapens. In 2006 voerde het land ondergrondse kernproeven uit. Eigenlijk zijn er sinds 1953 verschillende incidenten geweest die het vuur deden oplaaien tussen Noord- en Zuid-Korea.

onderzoeksvragen

Geschiedenis
Beschrijf de geschiedenis van NK.

Incidenten
Welke incidenten hebben er plaatsgevonden tussen NK en andere landen?

Staatsideologie
Wat houdt de Juche precies in?

Politieke verhoudingen
Wat zijn de politieke verhoudingen tussen NK en andere landen?

Dagelijks leven

Hoe ziet het leven van een gewone burger in NK eruit?