De geschiedenis van Nieuw-Spanje 

Nee, Nieuw-Spanje verwijst niet naar een toekomstige uitbreiding van het huidige EU land Spanje. Nieuw-Spanje was van ongeveer 1521-1821 een vicekoninkrijk van Spanje. Het besloeg grofweg het huidige Mexico, de Filippijnen en het merendeel van de Verenigde Staten. Het werd bestuurd door een onderkoning, die door de Spaanse koning was benoemd. Het vicekoninkrijk vormde een nieuwe inkomstenbron voor de Spanjaarden. De havensteden Veracruz en Acapulco, beiden in Mexico gelegen, werden belangrijke havensteden van waaruit handel met onder andere Azië werd gedreven. De gevolgen voor de inheemse bevolking van Nieuw-Spanje waren echter vele malen groter. De Spanjaarden brachten ziektes mee waartegen zij niet bestand waren met grote epidemieën tot gevolg. Daarnaast werd de bevolking bekeerd tot het rooms-katholieke geloof en onderstond er een strikt standensysteem in de samenleving. Door de combinatie van invloeden van de Verlichting eind 18de eeuw en het woeden van de napoleontische oorlogen in Europa, kreeg Nieuw-Spanje zijn onafhankelijkheid terug. De invloeden van de Spaanse overheersing zijn echter nog steeds merkbaar in de vroeger bezette gebieden. Voornamelijk de strikte indeling van de samenleving in standen en rangen heeft langdurige gevolgen gehad voor het bestaansrecht van vele inheemse culturen.

Verband tussen geschiedenis en heden

De doorwerking van de Spaanse overheersing in de huidige tijd, benadrukt het belang van het bestuderen van de geschiedenis van Nieuw-Spanje. Het kan leiden tot verklaringen waarom bijvoorbeeld sommige inheemse culturen, zoals de indianen in Mexico, zich nog steeds ondervertegenwoordigd voelen. Het hebben van een goed inzicht in de vroegere Spaanse bezetting van Mexico en delen van Amerika kan dan ook bijdragen aan het vinden van aanwijzigen voor actuele problemen in deze gebieden.

In het groen zijn de gebieden die tot Nieuw-Spanje behoorden weergegeven.

Bron: www.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Spanje 

onderzoeksvragen

Geografisch verband tussen geschiedenis en heden
Welke huidige landen en culturen werden vroeger vertegenwoordigd door Nieuw-Spanje?

Gevolgen
Wat waren de gevolgen van de komst van de Spanjaarden in Nieuw-Spanje? Bijvoorbeeld met betrekking tot - de handel/economie - de volksgezondheid - het geloof.

Samenleving
In welke rangen en standen was de samenleving ingedeeld in Nieuw-Spanje?

Actuele problemen

Welke invloeden van de vroegere Spaanse overheersing zijn in het huidige Mexico en Amerika ook nu nog merkbaar?