Inleiding

In de Gouden Eeuw (ongeveer de 17e eeuw) floreerden de noordelijke zeven Verenigde Provinciën van Nederland. De Nederlandse handel, wetenschap, kunst en militaire macht (vooral ter zee) vierden hoogtij in de wereld. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ofwel de ‘ VOC' opgericht. Echter na het rampjaar 1672, het begin van de Hollandse Oorlog (waarin Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster de Republiek der Nederlanden binnenvallen) begon een periode van economische neergang en was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen.

Invalshoek

Religie en Maatschappij

De republiek der Nederlanden was overwegend Calvinistisch. De standen waren minder scherp afgebakend dan elders. Het calvinisme had daar veel mee te maken. Deze verhouding lijkt zelfs nog in de huidige Nederlandse samenleving overeind te blijven, die nog steeds als redelijk egalitair te beschouwen is en ook tolerantie staat nog steeds hoog in het vaandel.

Economie en maatschappij

De Nederlandse economie floreerde tijdens de 17e eeuw, gedreven handelaars en ondernemende vaarlieden stonden aan de top van de maatschappij. De ruimdenkendheid van Nederlanders, de unieke handelspositie van Nederland, goed georganiseerde zeevaart en het talent van de kooplieden speelden hier een grote rol in. 

onderzoeksvragen

Tolerantie
In de gouden eeuw was de Nederlandse maatschappij tolerant, hoe uitte zich dit? Welke voordelen had dit? Hoe zou je dit naar een hedendaags beeld kunnen vertalen?

Economische klimaat
Hoe kwam het dat het economisch klimaat in Nederland tijdens de VOC zo kon floreren?

Invloed van de Gouden Eeuw
Welke invloed heeft de gouden eeuw gehad op de positie van Nederland in de huidige wereld economie?

Economische positie
Economie: Door de bloeiende handel, de VOC, de WIC en de geschikte positie van Nederland als doorvoerland ten opzichte van het toenmalig Europa

Migratie en handel in de gouden eeuw
Hoe verliep de migratie en handel in de gouden eeuw?

Verhoudingen in de bevolking
Hoe waren de verhoudingen tussen de verschillende lagen van de bevolking in Nederland 17e eeuw?

Religie
Wat voor gevolg hadden de religieuze overtuigingen in het Nederland van de gouden eeuw voor de verhoudingen tussen mensen?

Nederland toen en nu

Maak een vergelijking tussen tolerantie, normen, omgangsvormen en gedoogbeleid bij het Nederland van toen en van nu.