Klimaatverandering en een stijgende zeespiegel hebben gevolgen voor alle Nederlanders. Een groot deel van Nederland ligt namelijk onder de zeespiegel, hoe houden we het droog in de toekomst?

Specifiek

Al sinds lange tijd heeft Nederland te maken met waterproblematiek. Regelmatig staan de kelders onder water, en zeker de laatste tijd komen hoosbuien steeds vaker voor waardoor je straat in een paar minuten verandert in een kolkende rivier. Maar we zijn ook goed geworden in leven met het water, we maken dijken en installaties om het water buiten- of juist binnen te houden. En denk eens aan de geschiedenis, al eeuwen geleden begonnen de Nederlanders met het droogmalen van polders, ‘natte gebieden' door er gemalen op te plaatsen. En Flevoland dan, een geheel nieuwe provincie die onstaan is door nieuw land op te spuiten in de voormalige Zuiderzee, het huidige IJsselmeer!

De Nederlandse normen voor dijken bleken ernstig verouderd en niet meer te voldoen aan de eisen die de huidige waterstand eraan stelt. Nederland is er nu aan aan het werken om die normen aan te passen, en daarmee ook de dijken en waterweersystemen die niet meer voldoen. Een voorbeeld van het leven met water is de toename in het gebruik van de uiterwaarden rond gebieden waarin overstromingsrisico's groter zijn. Nieuwe ideeen voor het leven met water zijn bijvoorbeeld golven die over de zeedijk mogen slaan als alternatief voor het bouwen van steeds hogeren en bredere dijken.

Hoe veilig voelen we ons als waterland nu eigenlijk? Risicoperceptie en -management speelt daarbij een belangrijke rol. En daar is de overheid actief mee bezig! Wat gebeurt er allemaal op dat gebied en welke visie kunnen we wat dat betreft op de toekomst hebben? Reden voor een leuk onderzoek! 

onderzoeksvragen

Sociaal economische gevolgen
Wat zijn de sociaal economische gevolgen van overstromingen?

Gevolgen van een overvloed
Wat zijn de gevolgen van een overvloed aan wal in Nederlandse gebieden?

Weerstand
Hoe kan er weerstand geboden worden aan het water?

Risico gebieden
Welke gebieden lopen het grootste risico bij waterproblematiek?

Nederlandse klimaat

Hoe is het Nederlandse klimaat en wat houdt dat in voor de bevolking?