Inleiding

In de Gouden Eeuw (ongeveer de 17e eeuw) floreerden de noordelijke zeven Verenigde Provinciën van Nederland. De Nederlandse handel, wetenschap, kunst en militaire macht (vooral ter zee) vierden hoogtij in de wereld. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ofwel de ‘ VOC' opgericht. Echter na het rampjaar 1672, het begin van de Hollandse Oorlog (waarin Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster de Republiek der Nederlanden binnenvallen) begon een periode van economische neergang en was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen.

Invalshoek

KunstCentra van culturele activiteit werden gevormd door schutterij en rederijkerskamers, waarin dicht-, toneelkunst en debatten georganiseerd. Bekende schrijvers uit de 17e eeuw waren Bredero, Cats, Hooft en van den Vondel. Ook de schilderkunst werd groot in de 17e eeuw, met grote meesters zoals Rembrandt, Vermeer, Cuyp, Hals, Fabritius en Steen. De bloeiende economie had tot gevolg dat de Nederlandse steden groter werden, met een overvloed aan pakhuizen en grachten, bedoeld voor handel en doorvoer. In de grote steden zijn nog steeds statige panden met gevels gemaakt in onder andere stijlen uit de gotiek, renaissance, classicisme. Bekende architecten van de 17e eeuw waren van Campen en de Keyser.

onderzoeksvragen

Schilderstijlen
Welke schilderstijlen werden er gezien in de gouden eeuw en wat was daarop van invloed?

Symboliek
Wat voor symboliek werd er gezien in 17e eeuwse kunstobjecten?

Italiaanse invloed
Er was een Italiaanse invloed te zien in het werk van Nederlandse schilders, hoe had dit zijn invloed op kunstvormen? (Caravaggio)

Ontwikkelingen in de schilderkunst
Welke ontwikkelingen waren er te zien in de 17e eeuwse schilderkunst?

Onderwerpen in de literatuur

Welke onderwerpen werden aangesneden in de 17e eeuwse literatuur?