Inleiding

In de Gouden Eeuw (ongeveer de 17e eeuw) floreerden de noordelijke zeven Verenigde Provinciën van Nederland. De Nederlandse handel, wetenschap, kunst en militaire macht (vooral ter zee) vierden hoogtij in de wereld. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ofwel de ‘ VOC' opgericht. Echter na het rampjaar 1672, het begin van de Hollandse Oorlog (waarin Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster de Republiek der Nederlanden binnenvallen) begon een periode van economische neergang en was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen.

Invalshoek

Tulpengekte Nederland

In de zeventiende eeuw werden tulpenbollen verhandeld tegen bedragen waarvoor je een Amsterdams grachtenhuis kon kopen. Sommige handelaren verkochten tulpenbollen al voordat die uitgekomen waren. (vergelijkbaar met zgn ‘futures') Het verschijnsel werd aangeduid met windhandel en vond meestal plaats in kroegen, herbergen en tapperijen in kleinere plaatsen. De hele tulpenhandel was dus gebaseerd op eer en vertrouwen, als een koper van de koop afzag moest men een soort boete betalen. Maar toen na de tulpencrisis veel kopers hun boete-verplichtingen ‘rouwkoop' niet konden nakomen, namen verkopers hier geen genoegen mee. De eer en het onderlinge vertrouwen waren verdwenen, wat leidde tot ontwrichting van de maatschappij.

onderzoeksvragen

Economisch klimaat
Hoe kwam het dat het economisch klimaat in Nederland tijdens de gouden eeuw zo kon floreren?

Tulpengekte
Wat was de tulpengekte, of tulpenmanie en welke gevolgen had dit voor de Nederlandse economie?

Tulpengekte in de literatuur

Hoe werd er in de literatuur over de tulpengekte geschreven?