Inleiding 

De Noord Atlantische VerdragsOrganisatie (NAVO, NATO, OTAN) is een bondgenootschap van 26 westerse landen. De voornaamste doelstelling van de NAVO is het garanderen van veiligheid en vrijheid van de bondgenoten met behulp van politieke en militaire middelen.

Opbouw van de NAVO

De NAVO werd na WO II opgericht ter samenwerking van de legers der westerse landen. Het komt erop neer dat als een van de landen van het verdrag wordt aangevallen, dit als een aanval op allen zal worden opgevat. Het pact van landen beschermt elkaar dus tegen aanvallers. Voorheen was het bedoeld om de westerse landen te kunnen weren tegen de dreiging van de sovjet Unie, tegenwoordig heeft de NAVO een mondiaal karakter.

Sinds 2004 is de Nederlander Jaap de Hoop Scheffer secretaris generaal van de NAVO en voorzitter van de NAR. De Noord-Atlantische Raad (NAR komt wekelijks bijeen op het niveau van de Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten. De Raad neemt beslissingen op basis van consensus. Enkele keren per jaar kom komen zowel de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten als die van Defensie in NAR-verband bijeen. Naast de bijeenkomsten op ministerieel niveau, vinden NAVO-Toppen plaats.

Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd in Brussel. De NAVO kent een aantal onderdelen, waaronder het militaire commandocentrum Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), autonoom overleg orgaan Eurogroup en het NATO C3 agentschap (C3 agency of NATO Consultation, Command and Control Agency). De meer lokale NAVO afdelingen zijn ‘politieke en economische zaken', ‘defensieplannen & beleid','financien en defensie ondersteuning', ‘civil emergency planning'.Elk lidland vaardigt een vertegenwoordiger af om plaats te nemen in het overleg.

Leden van de NAVO zijn; Albanië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

onderzoeksvragen

11 september
Na 11 September deden de USA een beroep op de NAVO, waarom en welke gevolgen had dit?

Internationale rol van de NAVO
Welke rol speelt NAVO overleg in de internationale politiek en oorlogsvoering?

Belangrijke beslissingen van de NAVO
Welke belangrijke beslissingen heeft de NAVO gemaakt?

NAVO standpunten en principes
Onderzoek de standpunten en principes die gehanteerd worden binnen de besluitvorming van de NAVO.