Inleiding

Jeanne d’Arc is een belangrijke vrouw uit de Franse geschiedenis. Tegenwoordig, 600 jaar na haar geboorte, is zij nog steeds een grote held voor de Fransen. Jeanne d’Arc werd geboren rond 1410 in een klein Frans dorpje. Jeanne d’Arc was als klein meisje al diepgelovige. Op twaalfjarige leeftijd verklaarde ze visioenen hebben van heiligen. Tijdens deze visioenen zouden de heiligen haar opgedragen hebben om de Engelsen uit Frankrijk te drijven. Diepgelovig als ze was, nam ze deze boodschap erg serieus en besloot de rest van haar leven te wijden aan deze opdracht, hoe jong ze ook was.

Honderdjarige oorlog

Het leven van Jeanne d’Arc speelt zich af tijdens de Honderdjarige oorlog. Zoals de naam al doet vermoeden, het is een periode van ongeveer honderd jaar van oorlogen en wapenstilstanden tussen Frankrijk en Engeland. De oorzaak van de conflicten ligt op twee gebieden. Ten eerste was er het ‘feodale stelsel’ dat in Frankrijk gold. Bij dit stelsel hebben de leenmannen de feitelijke macht. Het knelpunt lag bij het feit dat de koning van Engeland tegelijk Hertog van Guyenne was en alle hertogen moesten de eed van trouw aan de Franse koning afgeven. Dat vraagt natuurlijk om problemen. Ten tweede ontstond er een relatie tussen de dochter van een Franse koning en de Engelse koning. Ook geen ideale situatie. 

Jeanne d’Arc in de Honderjarige oorlog

Aan het einde van deze Honderjarige oorlog was Frankrijk grotendeels bezet door de Engelsen. De moraal van de Franse troepen was bijzonder laag. Jeanne d’Arc kreeg het door haar vroomheid en doorzettingsvermogen voor elkaar om enkele legeraanvoerder tot een offensief te overtuigen. Enkele successen volgden en het fenomeen Jeanne d’Arc ging als een lopend vuurtje door het Franse leger heen. In mannenkleding gekleed had zij als symbool een sterk motiverende werking onder de soldaten en succes na succes volgde. Helaas werden haar mannenkleren en sterke geloof in de visioenen uiteindelijk haar dood.

Jeanne d’Arc na haar dood

Na haar dood is Jeanne d’Arc een symbool geworden voor het Franse vaderland. Zij wist als meisje (ze stierf op 19-jarige leeftijd) de verhoudingen in de Honderdjarige oorlog om te gooien. Zij is daarvoor heilig verklaard. Ook is zij vele malen geportretteerd door verschillende grootmeesters in de kunsten. Vaak in mannenkleren op een paard, maar soms ook als heks, vanwege haar visioenen. Er is zelfs een opera over haar gemaakt door Verdi.

onderzoeksvragen

Persoonlijkheid
Wie was Jeanne d'Arc?

Honderjarige Oorlog
Waar ging de Honderdjarige Oorlog over?

Jeanne d'Arc tegenwoordig
Wat voor rol van betekenis speelde het verhaal over Jeanne d'Arc in latere tijdsperiodes?

Beeldende kunst
Hoe werd Jeanne d'Arc weergegeven in de beeldende kunst?

Rol van Jeanne d'Arc

Wat voor rol heeft Jeanne d'Arc gespeeld in de Honderdjarige Oorlog?