Inleiding 

Intelligentie, wat is dat eigenlijk. Iedereen heeft capaciteiten, op allerlei vlakken. Hier hebben we het dan over de intellectuele, mentale capaciteit van iemand. Overal word je er mee geconfronteerd, je gebruikt je mentale capaciteiten eigenlijk altijd. Je hersenen staan nooit stil, behalve dat je lichamelijke processen op gang gehouden worden, interpreteer je constant signalen uit je omgeving. Mentale capaciteiten en flexibiliteit speelt ook een rol in aanpassing bijvoorbeeld, in hoeverre kan je inspelen op de gebeurtenissen om je heen en daar oplossingen voor vinden? Vroeger zagen we het al in de evolutietheorie van Darwin ‘the survival of the fittest', de wezens die in staat waren in te spelen op veranderingen zouden overleven. Je school- of werkkeuze kan er door bepaald worden bijvoorbeeld.

Capaciteitentest

De capaciteiten van mensen worden vaak gemeten voor een aantal doeleinden. Intelligentie is eigenlijk een voorspeller van toekomstig ‘succes'. Je wil bijvoorbeeld piloot worden en daarvoor is het belangrijk dat je snel in kunt spelen op informatie en complexe informatie kunt interpreteren. Intelligentietests kunnen daarvan een indicatie geven. Er zijn verschillende tests ontwikkeld, die allemaal een vorm van IQ, ofwel intelligentie quotient, meten. Een goede IQ test meet allerlei gebieden van IQ, waaronder bijvoorbeeld in taalkundig en ruimtelijk opzicht. Niet alleen je schoolse vaardigheden vormen je IQ, maar voor een goede inschatting van je capaciteiten moet je eigenlijk naar al die gebieden kijken. Hoe goed ben je bijvoorbeeld in het uitvoeren van praktische klusjes, of hoe zijn je motorische vaardigheden? Genoeg om te meten in ieder geval! IQ geeft eigenlijk weer hoe jij scoort ten opzichte van anderen van dezelfde leeftijd.

Afhankelijk van waar je een capaciteitentest voor wilt gebruiken kan je een bepaalde benadering kiezen. Super interessant om uit te zoeken dus, hoe ontstond het, waarvoor kun je het gebruiken en welke consequenties hebben dit soort tests?

onderzoeksvragen

Reden voor ontwikkeling
Waarom werden IQ tests ontwikkeld?

Flynn Effect
Wat is het Flynn effect? En welke consequenties heeft dit?

Verschillende testen en doeleinden
Welke grote IQ tests bestaan er en waarvoor kunnen ze het beste gebruikt worden?

Kritiekpunten bij gebruik
Ga in op kritiekpunten bij het gebruik van intelligentietests (normering,ethisch aspect, allochtonen, ‘verkeerd gebruik’).

Arbeids selectie

Wat is de rol van IQ tests in het arbeidsselectieproces?