Inleiding

De industriële revolutie is een tijdperk dat gekenmerkt wordt door snelle veranderingen in de samenleving, en staat in het teken van de omschakeling van handmatig vervaardigde producten naar machinaal vervaardigde producten. Door ontdekkingen op het gebied van landbouw steeg de opbrengst per vierkante meter grond enorm. Gevolg was een explosieve groei van de bevolking. Door de gestegen bevolking was er meer behoefte aan textiel, wat resulteerde in professionalisering van de textiel industrie.

De revolutie 

Het begin van de industriële revolutie is niet precies aan te geven. Wel bekend is waar de revolutie is gestart: Engeland. Kleine boeren bedrijven hadden naast landbouw nog bijverdiensten. Ruwe wol werd verweven, zodat het gebruikt kon worden om kleding te produceren. Na de uitvinding van de schietspoel, kon er vier keer zo snel geweven worden. Massaproductie was een logisch gevolg. Om meer te kunnen produceren werden fabrieken gebouwd. Doordat textiel goedkoper werd, moesten veel boeren hun nevenactiviteiten staken. De gemiste inkomsten dwongen de boeren naar de steden, om daar in gebouwde fabrieken te gaan werken tegen lage lonen. De eerste doorbraak op het gebied van massaproductie was de uitvinding van "Spinning Jenny". Hiermee konden meerdere draden gelijktijding gesponnen worden. Kort daarna deed een verbeterde stoommachine zijn intrede. Hiermee kon een weefmachine automatisch aangedreven worden. In 1824 deed de stoomtrein zijn intrede. Dit vergemakkelijkte het vervoer van geproduceerd materiaal, waardoor industrialisatie nog meer versnelde.

Nederland en andere West-Europese landen bleven lang achter bij de industrialisatie ten opzichte van Engeland. In Nederland kwam de industrialisatie pas rond 1890 op gang. Toch nam het hier niet meteen een vlucht. Pas na de eerste wereldoorlog begon Nederland zich echt te industrialiseren.

De gevolgen voor de bevolking waren enorm. Mensen werden gedwongen om lange dagen te werken in een fabriek tegen een laag loon. Elke persoon die de mogelijkheid had te werken, moest eigenlijk wel. Ook vrouwen en kinderen moesten dus aan het werk in de fabrieken. In die tijd was het werk gevaarlijk. Machines waren niet beveiligd, de omstandigheden vies. De gemiddelde leeftijd van de arbeidersklasse, zoals de bevolking uit de fabrieken werd genoemd, bedroeg slechts 35 jaar. Dat is in dit tijdperk haast niet meer voor te stellen.

onderzoeksvragen

Impact op de samenleving
De industriele revolutie heeft een grote impact op het leven van nu gehad. Ga na welke ontdekkingen tijdens de revolutie zijn gedaan en op welke wijze dit invloed heeft gehad op het hedendaagse leven.

Stimulatie van de economie

Tijdens de revolutie werd het mogelijk aan massaproductie te doen. Op welke wijze heeft de massaproductie de economie gestimuleerd en is dat hedendaags nog terug te zien?