Inleiding 

Het Baskenland (Euskadi) is een gebied dat gedeeltelijk in het zuiden van Frankrijk en het Noorden van Spanje ligt. Het conflict gaat om de Baskische bevolking uit het Spaanse deel die onafhankelijkheid wil van de Spaanse regering, maar krijgt deze niet. Het nog steeds actuele conflict stamt al terug uit de tijd dat Franco dictator was van Spanje.

Autonomie

Voor de tijd van Franco kende het Baskenland een hoge mate van autonomie, maar die zij tijdens de dictatuur moesten opgeven en werd zelfs gepoogd elke vorm van eigen identiteit uit te roeien. Echter na het eindigen van het regime van Franco werd de autonomie van deze regio niet hersteld. Veel van de basken voelen zich één volk, maar wel een volk dat niet hoort bij de Fransen of de Spanjaarden. Om die reden willen de Baskische partijen ‘Eusko Akderi Jeltzalea', ‘ETA' en ‘Batasuna' onafhankelijkheid realiseren, zij het ieder op zijn eigen manier, vreedzaam in democratisch, danwel gewelddadig.

Andersom heeft Spanje er bijvoorbeeld op economisch gebied baat bij het Baskenland als onderdeel van Spanje te behouden. Daarnaast wil de Spaanse regering niet toegeven aan de gewelddadige terreurorganisaties, om zo een statement af te geven.

Je kent de nieuwsberichten wel, bomaanslagen op stedelijke en vaak drukbevolkte gebieden in Spanje. Meestal opgeëist door de terreurgroepering ETA, die strijdt met gewelddadige middelen voor de Baskische onafhankelijkheid. Tijdelijk was er in 2006 zelfs een staakt-het-vuren bereikt, maar door een bomaanslag op een grote parkeerplaats bij Barajas airport in Madrid kwam hieraan een einde, de vredesonderhandelingen liepen sindsdien wederom op niets uit.

Ga eens kijken naar de onderliggende problematiek, wat valt je op...en zijn er oplossingen voor dit jarenlange conflict te verzinnen? Welke belangen hebben de verschillende partijen en welke uitgangspunten gebruiken zij om hun argumenten te formuleren? Wat is de invloed van de verschillende talen op het saamhorigheidsgevoel van de partijen, moet tweetaligheid in de betreffende gebieden bevorderd worden bijvoorbeeld?

onderzoeksvragen

Standpunten
De strijd om het Baskenland heeft zijn wortels op politiek,cultureel en economisch gebied. Bedenk de argumenten die de beide partijen kunnen aanvoeren voor hun standpunt en welke voordelen zij daarbij hebben.

Gevolgen voor Spanje
Wat zijn de gevolgen van dit conflict voor Spanje binnen de Europese Unie?

Economische gevolgen
Welke economische gevolgen heeft het conflict voor Spanje? (geld kostende terrorisme bestrijding, verwoeste steden herbouwen, investeerders die niet willen vestigen in riskante gebieden)

Ingroup-outgroup bias en groepsdruk

Ingroup-outgroup bias en groepsdruk spelen in deze kwestie een rol, leg uit hoe.