Inleiding

Het Aralmeer is een meer dat ligt op de grens tussen Kazachstan en Oezbekistan. Het meer wordt als een van de grootste natuurrampen van onze tijd beschouwd, vanwege het constante afnemen van het zoetwatergehalte en de afnemende grootte van het meer.

Het meer voor de problemen

10 tot 20 duizend jaar geleden begon de rivier de Amu Darja, die ontspringt in de bergen in het noorden van Pakistan, niet langer naar de Kaspische Zee te lopen maar in plaats daarvan het laag gelegen land ten oosten hiervan te vullen. Hierdoor ontstond het Aralmeer, dat in het begin van de 19e eeuw nog 450 bij 290 kilometer groot was.

Uitdroging 

In het gebied van Amu Darja begon men met de katoenteelt, in de tweede helft van de vorige eeuw. Men gebruikte voor de irrigatie water uit de rivier, zodat er steeds minder water uitmondde in het meer. De verdamping van water uit het meer ging natuurlijk gewoon door, zodat het meer begon te krimpen. Van een groot zoetwater meer is het Aralmeer veranderd in drie zoute kleinere meren met daaromheen een zoutwoestijn. Er is een relatief diep meer in het westen, een ondiep meer in het oosten. Deze twee meren zijn nog min of meer met elkaar verbonden. In het noorden ligt nog een derde, kleiner meer dat door een stuwdam wordt begrensd en via een kanaal wordt verbonden met de andere twee meren. De totale oppervlakte is nu vijf keer kleiner dan in 1900. Het waterpeil is 23 meter gezakt.

Gevolgen 

Landbouwgif dat gebruikt werd voor de katoenteelt en uiteindelijk in het meer terecht kwam, kwam door verdamping in de zoutwoestijn terecht en dit heeft grote gevolgen voor de lokale landbouw gehad. De visserij die plaats vond is al lang niet meer rendabel. Door het kleinere wateroppervlak is de verdamping en dus de neerslag als gevolg hiervan gereduceerd. De Sovjets hebben in een geïsoleerd eiland in het midden miltvuurbacteriën gekweekt gedurende de Koude Oorlog. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en nadat het eiland vast kwam te liggen aan het vaste land vormde de bacteriën een gevaar voor de volksgezondheid. In 2002 is dit probleem voor een deel opgelost door het schoonmaken van het terrein. Het meer zelf zal nog verder krimpen, het oostelijke meer kan binnen 10 jaar uitgedroogd zijn.

onderzoeksvragen

Behoud van het meer
Wat kan er gedaan worden om het meer te behouden? Wat zijn de gevolgen van de te nemen maatregelen?

Invloed op de bevolking en het klimaat

Wat zijn de gevolgen van de uitdroging van het meer voor de lokale bevolking en op het klimaat?