Inleiding 

Massahysterie, groupthink, ingroup & outgroup denken, groepsprestaties...allemaal groepsprocessen!

Groepsprocessen worden beïnvloed door allerlei factoren. Waarom sluiten mensen zich aan bij een groep? Vanuit evolutionair perspectief is het beter om deel te zijn van een groep omdat het de overlevingskansen vergroot ten opzichte van mensen die leefden in isolatie. Als groep kunnen sommigen meer bereiken dan dat zij alleen zouden kunnen. Socialisatie is vervolgens het proces van de wederzijdse aanpassing van het individu aan de groep, nieuwkomers spiegelen hun gedrag aan het gedrag van de oudere groepsleden. Zo kent elke groep zijn eigen normen en waarden en natuurlijk de bindende factor waarom zij een groep vormen.

De invloed van anderen op gedrag en prestaties

Afhankelijk van de taak die je moet uitvoeren, kan het om je heen hebben van andere mensen een positieve of negatieve invloed hebben. En daarmee bedoelen we dan niet die ene klasgenoot die je van je werk houdt! Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de aanwezigheid van anderen er voor zorgt dat je sneller werkt als er mensen naast je zitten te werken. Daarbij is de kans groot dat je prestaties op een eenvoudige taak beter zijn in gezelschap dan wanneer je alleen zou werken, op een moeilijke taak heeft de aanwezigheid van anderen echter eerder een negatieve uitwerking op je prestaties. Met deze informatie kan je misschien voor jezelf ook wel conclusies trekken.

Een gevolg van werken in een groep kan bijvoorbeeld zijn dat mensen zichzelf gesteund en gemotiveerd voelen. Andersom kan het ook het effect hebben dat mensen hun eigen input niet meer in het totaalplaatje herkennen en dat ze dus eigenlijk als individu een betere prestatie zouden hebben geleverd. Hoe komt het dat mensen in groepen soms dingen doen die ze alleen nooit hadden gedaan of gedurfd? Een van de verklaringen daarvoor is ‘deïndividualisatie', wat er voor zorgt dat iemand zijn gevoel te handelen als individu vermindert (en de redenen die hem weerhouden van afwijkend gedrag).

~Ik vind het een beetje vervelend...~We hebben overlegd en wij vinden het echt verschrikkelijk vervelend! 

Bij het bespreken in groepen wordt de uiteindelijke groepsmening meestal extremer naar de kant waar de individuele groepsleden al naartoe neigden, dit heet polarisatie.

onderzoeksvragen

Effect in maatschappij
Bedenk wat de effecten van groepsprocessen in maatschappelijke conflicten kunnen zijn.

Groepsprocessen in de geschiedenis

Noem voorbeelden uit de geschiedenis waar groepsprocessen en conformisme bijvoorbeeld een grote rol speelden in gebeurtenissen. (WOII, hoe kreeg Hitler iedereen mee in zijn ideeën?)