Inleiding

Het Global Positioning System, vaak afgekort weergegeven als GPS, is een plaatsbepalings-systeem dat gebruikt maakt van satellieten om de plaats te bepalen op het aardoppervlak. Het systeem werd door het Amerikaanse leger in 1967 ontwikkeld en draagt officieel nog steeds de naam NAVigation Satellite Time And Ranging of kortweg NAVSTAR.

Werking

GPS gebruikt minimaal 24 (momenteel 35) verschillende satellieten die elk in een van de zes banen op 20.200 km hoogte cirkelen. Deze banen zijn zodanig samengesteld dat vanaf elke plaats op aarde altijd minstens 4 satellieten waarneembaar zijn. Deze satellieten zenden een uniek signaal uit dat in alle weersomstandigheden te ontvangen is. Met behulp van de signalen en enig rekenwerk kan je je plaats bepalen.

Politiek

Aangezien de VS de volledige controle heeft over wie wanneer gebruik kan maken van GPS, is de EU bezig met een eigen Europees satellietnavigatiesysteem genaamd Galileo. De VS had protesten tegen de ontwikkeling van Galileo, desondanks wordt het project toch voortgezet.

onderzoeksvragen

de werking van GPS
Onderzoek de werking van GPS en beschrijf deze in detail.

Galileo

Voer onderzoek uit naar de politiek rondom de ontwikkeling van Galileo.