Inleiding

Regelmatig duiken de berichten op in de media: ‘Schooldrama in de VS: scholier opent het vuur’. Vaak komt er dan een onderzoek naar de achtergrond van de dader. Meerdere keren is er door de media de link gelegd naar een bezigheid in hun vrije tijd die hun tot deze daad heeft gedreven: gewelddadige games. De schutter bij de roemruchte schietpartij op de ‘Columbine High School’ zou bijvoorbeeld een fervent speler zijn van het spel ‘Doom’.

Games aan de schandpaal

Gewelddadige games krijgen van de media vaak de stempel dat ze een buitengewoon slechte invloed hebben op jongeren. In bepaalde games wordt van de spelers gevraagd gruwelijke handelingen te verrichten. Spelers zouden hier door geïnspireerd raken en de situaties die zich afspelen in de games als geaccepteerd beschouwen. 

De wetenschap twijfelt

De media kan gemakkelijk zoiets roepen, want het klinkt erg aannemelijk. Dit is de wetenschap ook niet voorbij gegaan en verschillende onderzoeken trekken de uitspraken van de media dan ook sterk in twijfel. Onderzoeken beweren dat alleen jongeren die zich eenzaam, geïsoleerd of miskent voelen zich laten beïnvloeden door het geweld in games. Jongeren zonder een dergelijke psychosociale stoornis zouden veel rationeler denken en de situaties in games als verzonnen en onwerkelijk beschouwen. 

Games als concentratietraining

De wetenschap bekijkt games zelfs van de andere kant van het verhaal. Zij doet ook onderzoek naar eventuele positieve effecten van games. Zo zijn er studies die uitwijzen dat games een positieve invloed hebben op de concentraties van de speler. Bovendien zou de hand oog coördinatie van gamers beduidend beter zijn dan leeftijdsgenoten die nauwelijks games spelen. Dit zou je zelf kunnen testen door voor en na een periode van gamen een simpel hand oog coördinatieproefje uit te voeren. Deze zijn ruimschoots voor handen op internet. Deze kant van het verhaal klinkt ook bijzonder aannemelijk: bij Defensie is het niet ongebruikelijk om voor bepaalde doeleinden simulators te gebruiken om de soldaten of piloten te trainen. 

Leeftijdscategorieën

Of games nu schadelijk zijn of niet: er is net zoals bij films zijn er classificatiesystemen ontwikkeld voor games. Momenteel worden er twee classificatiesystemen gebruikt. In Europa wordt de PEGI-rating gebruikt en in de Verenigde Staten en Canada de ESRB-rating. Beide systemen delen games in in leeftijdscategorieën. Spelers jonger dan de categorie waar de games is ingedeeld horen de game eigenlijk niet te spelen vanwege de situaties die in de game voorkomen.

onderzoeksvragen

Beïnvloeding
Door welke factoren laten spelers zich beïnvloeden door games?

Classificatiesystemen
Hoe zijn de classificatiesystemen opgesteld en hoe worden ze op dit moment toegepast?

Coördinatie

Vergroot gamen de hand oog coördinatie?