Inleiding

De Franse literaire werken worden geroemd over de hele wereld, de Franse literatuur had lang een leidende positie in de Europese maatschappij. Bekende schrijvers en filosofen hebben hun ideeen via de literatuur kunnen verspreiden en andersom had de literatuur ook invloed op politieke ontwikkelingen. De literatuur is een belangrijk communicatiemiddel en kan grote gevolgen hebben. De Franse taal ontwikkelde zich met de Franse schrijftaal in de 11e/12e eeuw en is een zogenaamde romaanse taal.

Specifiek

Binnen de Franse literatuur zijn verschillende stromingen te bemerken. Zeker als we beginnen te kijken vanaf ‘litterature Francaise du moyen age', ofwel de ontwikkelende literatuur vanaf de middeleeuwen, zijn er veel verschillende invalshoeken te onderscheiden over de jaren.

Zo zijn er ten tijde van de middeleeuwen de epische heldenliederen die werden voorgedragen door troubadours aan het hof, de zogenaamde chansons de geste en de hoofse romans. Later kwamen net zoals in Nederland de rederijkersspelen in zwang.

Ook de godsdienstoorlogen die zich hebben afgespeeld in de Franse geschiedenis hebben zijn weerslag gehad in de literatuur. En later kwamen de meer verfijnde filosofische benaderingen aan bod. Aan het eind van de 19e eeuw was er in de cultuur het gevoel van het ‘fin de siècle', met daarin zowel invloeden vanuit een euforie over de toenemende welvaart (La belle Epoque), aan de andere kant een fascinatie voor het negatieve.

Een bekende Franse schrijver is Victor Hugo (1802-1885). Hij schreef gedurfde romans, toneelstukken en politieke stukken waaruit een sterk sociaal geweten naar voren kwam. Zijn stukken ‘Notre dame de Paris' en ‘les Miserables' zijn ook vandaag de dag nog beroemd en vele malen uitgebracht en verfilmd.

De Franse literatuur en alles wat daarop van invloed was zijn in vele bronnen uitgebreid beschreven. Veel daarvan is beroemd en met reden spectaculair te noemen! 

onderzoeksvragen

Historisch perspectief
Beschrijf de ontwikkelingen in de Franse taal en literatuur in een historisch perspectief (middeleeuwen tot nu bijvoorbeeld)

Schrijvers van grote invloed
Welke schrijvers hadden een grote invloed in Frankrijk en waarom (bv Voltaire, Rousseau, Sartre en Camus)?

Ontwikkelingen en gebeurtenissen
Welke ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn terug te zien in het literaire werk van Franse schrijvers?

Literaire stromingen
Welke literaire stromingen waren er in de Franse literatuur in een bepaalde tijdsperiode?

L'extrême contemporain

Wat houdt l’extrême contemporain in?