Inleiding

Enschede is de grootste stad in de provincie Overijssel, met een inwoneraantal van ongeveer 140.000 mensen in 2005. Het ligt in de regio Twente in het oostelijke deel van de provincie.

Geschiedenis van Enschede

Over de vroege geschiedenis van Enschede is niet heel veel bekend, maar aangenomen wordt dat Enschede al in de middeleeuwen een nederzetting was met een kleine kern, voornamelijk opgetrokken uit hout en modder. Het had een parochiekerk, een markt en ‘het kasteel van Enschede'. De naam is waarschijnlijk een verbastering van het Nedersaksisch ‘Anescede', wat ‘aan de grens' betekent. Enschede kreeg stadsrechten in 1325 en begon daarmee met de bouw van grachten en verdedigingwerken om de vesting te beschermen.

Enschede heeft een aantal keren te maken gehad met grote branden die vrijwel alles verwoestten. Veel eeuwenoude gebouwen zijn er dan ook niet meer te vinden in de binnenstad, aangezien die meerdere keren herbouwd werd. Toch kent Enschede genoeg opmerkelijke gebouwen, zoals de grote kerk op de oude markt, het Larinks-sticht, de resten van oude textielfabrieken en de villa's van de textielbaronnen.

In de 18e eeuw kwam de textielnijverheid in de stad op gang, wat een grote vooruitgang voor de stad betekende. De textielbedrijven zetten een strategische stap door zich in het centrum te vestigen, waardoor het mogelijk werd om een grote groei door te maken. Hun textiel verkochten zij door aan handelaren in het westen van Nederland. De bevolking van Enschede vertienvoudigde in een halve eeuw. De arbeiders woonden veelal in voor die tijd relatief moderne arbeiderswijken in de stad en werkten voornamelijk in de vele weverijen en spinnerijen die Enschede rijk was. De textielindustrie stortte in tussen 1967 en 1977, wat een enorme golf van werkloosheid tot gevolg had. Hiermee gepaard ging een toenemende verloedering en verval van de stad. De stad ging failliet en kwam onder toezicht van de overheid te staan, die met een grootschalig steunproject uiteindelijk het Enschede heeft weten te creëren zoals dat nu bestaat.

Het heden

Het Enschede van nu is een stad in opkomst, met een toenemende populariteit, ook onder jongere mensen. Het heeft een ondernemende universiteit met een eigen campus, de Universiteit Twente, die vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van technologie en maatschappijwetenschappen.

Opmerkelijk: 

Enschede werd zwaar getroffen in de tweede wereldoorlog, toen de geallieerden de stad per ongeluk aanzagen voor een Duitse stad en het bombardeerden. Je kan je ongetwijfeld de vuurwerkramp herinneren. 

Op 13 Mei 2000 ontplofte een grote vuurwerkfabriek in het centrum van de stad, waarbij tientallen doden en vele honderden gewonden vielen. Een hele woonwijk werd met de grond gelijk gemaakt door de explosie. Zowel de materiële als de emotionele schade was enorm. Vele mensen raakten getraumatiseerd en er werden hulpprojecten opgezet om de betrokkenen te ondersteunen. Inmiddels is een groot deel van deze wijk herbouwd en wonen er weer mensen.

onderzoeksvragen

Oorzaken en gevolgen van de staking
Wat leidde tot de grote textielstaking van 1923 en wat waren de gevolgen op economisch en maatschappelijk gebied? (rechten, arbeidsbonden, werkgelegenheid, invloedrijke personen)

Economische positie
Bekijk hoe de economische positie was van Enschede ten opzichte van een andere textielstad zoals Tilburg. Maak vergelijkingen, waarin verschilden de steden zoal?

De geschiedenis van Enschede
Maak een tijdsbalk van de geschiedenis van Enschede en bekijk per tijdperk wat opvallende gebeurtenissen, personen of ontwikkelingen waren. Ga daar dieper op in.

De heropbouw
Hoe heeft Enschede op kunnen krabbelen na de crisis en de verwoestingen?

Huidige ontwikkelingen
Onderzoek hoe de stad Enschede aan de weg timmert (ondernemingen, promotie, technologie)