Inleiding

Dagelijks gaan we van huis naar school of werk, naar vrienden, familie of sport, op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer. Mobiliteit is voor iedereen dagelijks belangrijk, maar ook vanuit meerdere opzichten een punt van aandacht.

Duurzame mobiliteit

Verkeer een vervoer is al jaren een punt van discussie. Mobiliteit is zoals gezegd belangrijk voor iedere Nederlander, maar het is lastig om ook iedereen mobiel te houden. Nederland slibt dicht, er staan dagelijks vele files en het openbaar vervoer zou misschien beter of efficiënter kunnen. Met het oog op de toekomst zijn veranderingen in ieder geval onvermijdelijk en moet een duurzamere mobiliteit gecreëerd worden.

Ook vanuit milieu-oogpunt is mobiliteit een heet hangijzer. Aan de ene kant zijn vele mensen dagelijks afhankelijk van hun auto, terwijl dit een grote vervuiler is. Technologische verbeteringen vanuit de auto-industrie volgen elkaar in rap tempo op en zetten kleine stapjes richting het duurzamer autorijden. Anderzijds is de volledige afhankelijkheid van de auto misschien wel het probleem, er wordt niet voor niets veel gebrainstormd over mobiliteit en vervoer in de toekomst, bijvoorbeeld door concept-cars vanuit de autoindustrie, maar ook vanuit milieubewegingen met projecten als ‘auto van de toekomst'. Vanuit milieuoogpunt kan mobiliteit dus ook zeker duurzamer.

onderzoeksvragen

Geschiedenis
Hoe heeft de mobiliteit zich in Nederland door de jaren heen ontwikkeld?

Verduurzamen
Hoe zou je mobiliteit vanuit een milieuoogpunt duurzamer kunnen maken?

Toekomst
Hoe ziet verkeer en vervoer er in de toekomst uit?

Nederland mobiel
Hoe houden we Nederland mobiel?

Overheid
Wat kan de overheid doen om duurzame mobiliteit de stimuleren en te garanderen?