Inleiding

Een dictator is een leider die de absolute macht heeft in een land. Deze macht wordt niet beperkt door een grondwet of wetten. Vaak wordt de macht gehandhaafd met militaire middelen. De oorspronkelijke term dictator komt uit de Romeinse Republiek, waarbij het een absolute heerser was die voor korte tijd werd aangesteld door de senaat. Dit werd alleen gedaan in tijden van nood om besluitvorming te versnellen. Toen Julius Caesar zijn eigen termijn verlengde voorbij de vastgestelde tijd, kreeg de term dictator voor het eerst de negatieve klank die het tegenwoordig heeft.

Typen

Alhoewel alle dictators absolute macht hebben, is er wel een verschil in de manier waarop ze die macht uitoefenen en gebruiken. Zo zijn er goedgezinde dictators die alles wat ze doen, doen voor het welzijn van het volk in tegenstelling tot voor zichzelf. Ook de manier van macht uitoefenen kan verschillen. Zo zijn er sterke dictators die puur en alleen orders hoeven te geven om een doel te bereiken en er zijn zogenaamde zwakke dictators die de politiek bespelen om zo hun doel te bereiken. Die vorm is op het eerste gezicht geen dictatuur, maar de dictator is achter de schermen de baas.

20ste eeuw

De 20ste eeuw heeft verschillende grote dictaturen gekend. De meeste dictaturen stonden in het teken van een politieke ideologie, zoals het Nationaal Socialisme, communisme en fascisme. Veelal gingen deze dictaturen gepaard met grote aantallen politieke moorden en ook massamoorden. Vaak zorgen dictators voor persoonsverheerlijking. Door middel van propaganda wordt er een verheerlijkt beeld van ze geschapen en worden ze neergezet als helden. Enkele bekende voorbeelden van dictatoriale heersers zijn, Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot.

Opzet

In deze PWS kun je verschillende dictaturen uit de 20ste eeuw vergelijken. Kies er twee of drie uit en vergelijk ze aan de hand van de onderzoeksvragen. Let op overeenkomsten en verschillen. Probeer er achter te komen wat er voor nodig is om een dictatuur in stand te houden.

onderzoeksvragen

Macht
Hoe hielden de dictators hun macht vast?

Politieke ideologie
Wat waren hun politieke overtuigingen?

Carrière
Hoe kwamen de dictators aan de top?

Einde
Hoe eindigde hun regime? (of eindigde het niet?)

Misdaden

Welke misdaden begingen ze?