Inleiding

De zeven wereldwonderen zijn ontzagwekkende kunst- of bouwwerken uit de klassieke oudheid. Ze zijn aangewezen door schrijvers uit die tijd. De klassieke lijst bestaat uit: de piramide van Cheops, de Kolossus van Rhodos, de Hangende tuinen van Babylon, Mausoleum van Halicarnussus , de Pharos van Alexandrië, het beeld van Zeus in Olympia en de tempel van Artemis in Efeze.

De lijst bestaat uit 7 bouwwerken omdat het getal zeven voor de Grieken een bijzondere betekenis had. 

Moderne wereldwonderen 

De lijst die ooit is opgesteld door de schrijvers uit de oudheid wordt vaak bediscussieerd. Dit heeft meerdere oorzaken: op één na zijn alle bouwwerken verdwenen en van sommige wordt hierdoor het bestaan betwijfeld en er zijn door de eeuwen heen ook vele andere grootste bouwwerken gemaakt waar de Griekse schrijvers geen weet van hadden.

Verder zijn er naast de klassieke wonderen ook vele moderne bouwwerken die zeker in aanmerking komen voor nominatie, bijvoorbeeld de Deltawerken in Zeeland of het Empire State Building in New York. Ook hier is veel onenigheid en hangt het ook af van continent van waar gestemd wordt.

onderzoeksvragen

De lijst
Welke klassieke bouwwerken behoren tot de zeven wereldwonderen en waarom?

Moderne wereldwonderen
Welke moderne bouwwerken zou je als wereldwonder kunnen aanmerken?

Andere wereldwonderen
Zijn er ook voor andere categorieën dan bouwwerken lijstjes met wereldwonderen op te stellen? En zo ja, wat staat er dan in die lijstjes

Het getal 7

Waarom had het getal 7 een bijzondere betekenis voor de Grieken?