Inleiding 

Een enorm groot zeedier dat schepen vernietigd en mensen vermorzeld, is het een mythe of bestaat het echt?

De mythe 

Aristoteles en Plinius maakten al melding van reuzeinktivssen. In Noorwegen ging in de middeleeuwen ook een verhaal over het beest rond. Daar komt ook de naam krake vandaan, kraken is dus eigenlijk meervoud. De kraken komt voor in veel wilde zeemans verhalen, die waarschijnlijk werden aangedikt en constant extremer werden. Zo zouden hele schepen en vloten door een kraken naar de diepte zijn meegesleurd. In het boek 20.000 mijlen onder zee, van Jules Verne, speelt ook een kraken een rol.

Verklaring 

Een levende kraken is nooit gevonden, ook is nooit een aangespoelde gevonden. Wel vindt men soms enorme pijlinktvissen, beesten met 10 tentakels en een snavel. Deze kunnen minstens 25 meter lang worden. Dit zou een mogelijke verklaring voor de mythe rond de kraken kunnen zijn. Het leuke en fascinerende is dat er weinig over deze pijlinktvissen bekend is, omdat ze waarschijnlijk in de diepzee leven. Over het leven in de diepzee in het algemeen is erg weinig bekend, omdat het voor wetenschappers erg moeilijk en duur is om er te komen. De enige manier om iets over de pijlinktvissen te weten te komen is het anylseren van aangespoelde (delen van) de dieren. Alle dingen die men meent te weten over de dieren is op verschillende zaken gebasseerd, van ongeloofwaardige verhalen van zeevaarders tot lijken in magen van potvissen.

In de film Pirates of the Caribbean speelt een kraken ook een rol.

onderzoeksvragen

Ontstaan en invloed
Hoe is de mythe ontstaan en welke invloed heeft ze gehad?

Pijlinktvissen

Wat is er bekend over pijlinktvissen, hoe verloopt het onderzoek naar deze dieren?