Inleiding

Van 551 v.Chr tot 479 v.Chr leefde Confucius de filosoof wiens ideeën weid verspreid waren in China, Japan, Korea en Vietnam. De nadruk in zijn leer lag op studeren. Zijn studenten moesten zoveel mogelijk zelf nadenken en de wereld bestuderen. Hij wordt beschouwd als een van de grootste leraren in de geschiedenis. 

Leven

Confucius groeide op als zoon van een arme familie. Hij wist zichzelf te onderwijzen en al toen hij tiener was, deed hij administratieve zaken voor een lokale edelman. Daar ontwikkelde hij een passie voor ethische filosofie. Toen hij volwassen was trok Confucius van staat naar staat om zijn filosofie te delen met de heersende prinsen. Dit deed hij omdat hij vond dat machtige leiders een verplichting hebben om hun volk op een deugdelijke manier te leiden. Niet geld of ego moesten ze regeren, maar ze moesten doen wat juist was. Confucius kreeg in de loop der jaren heel wat leerlingen waarvan er een groot aantal erg begaafd was. Samen met zijn leerlingen ging hij bij de hoogwaardigheidsbekleders langs. Alhoewel hij een graag geziene gast was, volgden de hoogwaardigheidsbekleders maar zelden zijn adviezen op. Zijn studenten leidde hij op omdat hij wilde dat ze later de hoge politieke functies zouden bekleden. Want, zo vond hij, goede leerlingen verdienden het om een overheidspositie te bekleden.

Filosofie

Het Confucianisme, de stroming die voortkwam uit het leven van Confucius is een wijdverspreidde leer. Het klassieke Confucianisme bestaat uit 5 elementen. Deze zijn Ren, Yi, Li, Zhi en Xin. Ren of humaniteit houdt in: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Mensen werden volgens Confucius ook niet goed of slecht geboren. Mensen waren van nature hetzelfde, wat ze deden was zeer verschillend. Mensen worden geconditioneerd door te leren. Yi is rechtschapenheid, Li is voor rituelen, Zhi voor kennis en Xin voor integriteit. Er zijn ook andere vormen van Confucianisme die verschillen van deze.

onderzoeksvragen

Biografie
Hoe zag het leven van Confucius eruit?

Filosofie
Wat zijn zijn de achterliggende gedachtes van het Confucianisme?

Nalatenschap

Hoe is de nalatenschap van Confucius nu nog te merken?