Inleiding 

China is met dank aan de toegenomen economische liberalisatie een opkomende economische wereldmacht. Het is er 7 uur later dan in Nederland. Met een oppervlakte van 9.596.961 km² is het een van de grootste landen ter wereld. Door de uitgestrektheid van het land is het moeilijk om een centraal gezag uit te oefenen vanuit de hoofdstad. Ook de nationale transportroutes zijn niet optimaal, er moeten zeer grote afstanden overbrugd worden en het land kent grote bergketens. Dit heeft gevolgen voor de economische en logistieke gang van zaken. De verschillen tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde gebieden zijn mede om die reden zeer groot binnen het land.

China beschikt over de grootste haven mainports op mondaal niveau. (Beijing, Ningbo, Kanton, Tianjin, Hongkong, Qingdao en Dalian)

Het kent een rijke politieke geschiedenis, zo was China ooit een keizerrijk en is het nu een (communistische) republiek. Een bekende voormalig machthebber in China was Mao Zedong, onder wie China te lijden had onder wreedheden en hongersnoden.

Ook waren de reislustige Nederlanders al ten tijde van de VOC periode te vinden in China, zij stichtten daar het Fort Zeelandia op Formosa, het huidige Taiwan, en profiteerden van de economische voordelen die het te bieden had. Zij waren voornamelijk geïnteresseerd in het Chinese porselein, maar verkregen dit naast de handel met Chinezen ook regelmatig door de Portugezen op zee aan te vallen en hun volgeladen schepen te plunderen.

China kampt al jaren met overbevolkingsproblemen in de stedelijke gebieden. Daarom heeft de regering sinds de jaren 70 ingesteld dat een Chinees gezin maar 1 kind mag krijgen, krijgen ze er meer dan volgt er over het algemeen een torenhoge belasting.

In 2008 vinden de Olympische spelen plaats in China. Hoewel dit een internationaal sportevenement is, zorgt dit voor groot nieuws in de wereld omdat veel landen de spelen dreigden te boycotten omdat China regelmatig in opspraak komt door schending van de mensenrechten, bijvoorbeeld op het gebied van kinderarbeid. Hoewel er veel opspraak over is, hebben de spelen uiteenlopende economische gevolgen voor het land, zowel positief als negatief. De toegenomen aandacht zet China als gastland wel meer in the picture. Het kan veel geld opleveren, maar het kost het land ook erg veel geld, denk bijvoorbeeld maar aan de eisen waaraan het moet voldoen en de faciliteiten die veelal nieuw gebouwd worden.

onderzoeksvragen

Gevolgen machtsstrijd en politiek
Geef een beschouwing van de gevolgen die de veel voorkomende machtsstrijd en politieke ideeën van Chinese leiders heeft gehad voor de economische ontwikkeling van het land.

De toekomst
Bekijk de Chinese economie kritisch en welke ontwikkelingen er door de jaren heen hebben plaatsgevonden. Welke gevolgen heeft dit voor de toekomst? (WTO)

Fort Zeelandia
Beschrijf de geschiedenis van de Nederlanders in Fort Zeelandia op ‘Formosa’. Waarom gingen ze hierheen, tegen welke problemen liepen ze aan. Welke economische voor-en nadelen had deze onderneming?

De beurs

Onderzoek de ontwikkelingen op de chinese beurs van de laatste jaren. Wat valt op en waardoor wordt dit veroorzaakt.