Inleiding 

Is het een mythe of is het werkelijkheid? De Bermuda driehoek spreekt tot ieders verbeelding en wordt ook wel de ‘duivelsdriehoek' of ‘twilight zone' genoemd. Deze driehoek in de zee, gelegen tussen Miami, San Juan en de Bermuda eilanden is al jaren onderwerp van speculatie. Vele boten en vliegtuigen die het gebied doorkruisten vergingen zonder een spoor na te laten!

Hoewel de hype er vandaag de dag wel een beetje vanaf is, zijn de problemen blijkbaar nog steeds aan de orde. Uiterst opmerkelijk, zeker met de moderne tracking technieken zoals GPS die we tot onze beschikking hebben.

Verklaringen?

Het gaat er bij de Bermuda driehoek dan ook niet om hoeveel mensen er om zijn gekomen, maar de manier waarop zij verdwenen! Hoe al deze gebeurtenissen kunnen bestaan, daar lijken de meningen over verdeeld. Er zijn benaderingen vanuit verschillende invalshoeken. Wat de oplossing is voor de vreemde verschijnselen in dit gebied, is nog steeds niet duidelijk. Wilde verhalen over verdwijningen naar andere (tijds)dimensies en buitenaardse activiteit doen de ronde. Feit en fictie lijken door elkaar te lopen in pogingen verklaringen te vinden. Opvallend is dat schepen of vliegtuigen vlak voor hun feitelijke verdwijning nauwelijks blijk geven van een noodsituatie, terwijl men ‘normaal' in noodsituaties vrijwel altijd in staat is een S.O.S. sein te geven. Wel wordt er soms melding gemaakt van ‘op hol geslagen instrumenten', zoals kompassen die niet meer functioneren.

De verdwijningen van schepen in het gebied werden ook vaak geweten aan piraterij, dat is in dit gebied van oudsher al een groot probleem vanwege de locatie. Maar men heeft bijvoorbeeld ook geprobeerd het wetenschappelijk te benaderen, zo vonden geologen aanwijzingen voor seismologische en chemische activiteit in de zeebodem.

Een mysterie dus, waar je vanuit allerlei verschillende invalshoeken naar kunt kijken.. Die fenomenen zijn niet alleen op aardrijkskundig, natuurkundig en biologisch gebied interessant bijvoorbeeld. Je zou ook eens kunnen kijken naar wat dit mysterie voor gevolgen heeft voor het toerisme en de economie in die gebieden, of risicoperceptie en het rondgaan van ‘urban legends' hierover! Trekt het mysterie toeristen aan, of zijn mensen eerder geneigd het gebied te ontwijken hierdoor? En vliegen vliegtuigen bijvoorbeeld een andere route om eventuele risico's te omzeilen? Ideaal om daar eens in te duiken en er een profielwerkstuk over te maken...wie weet vind jij de oplossing!

onderzoeksvragen

Wat is waar
Onderzoek de verschillende theorieën die mensen geven voor de gebeurtenissen in de bermuda driehoek.

Seismologische en chemische processen
Onderzoek welke seismologische en chemische processen tot problemen in de Bermudadriehoek zouden kunnen leiden en probeer dan de fenomenen te verklaren.

Geologische verklaring
Onderzoek welke geologische verklaringen er zouden kunnen zijn voor het fenomeen.

Economische gevolgen
Heeft de Bermudadriehoek economische gevolgen?

Urban legends
Onderzoek welke Urban legends er bestaan over de Bermuda driehoek en hoe ze ontstaan zijn.

Hype in de literatuur
Hoe heeft de hype over de bermuda driehoek zich kunnen verspreiden en hoe is dit bijvoorbeeld terug te vinden in literatuur.

Groepsprocessen

Onderzoek concepten van groepsprocessen en hun informatieverwerking (confirmation bias, massa media en massahysterie, groupthink)