Inleiding 

Wie wel eens iemand Afrikaans heeft horen praten, zal opgevallen zijn dat de overeenkomst met het Nederlands verdacht groot is. De Nederlanders zijn tijdens hun koloniale verleden natuurlijk lang in Zuid-Afrika geweest en hebben daar een groot deel van hun cultuur achtergelaten, zo ook hun taal. Het Afrikaans is een officiële afgeleide taal van het Nederlands en daarom ook officieel een Germaanse taal. Het is zelfs de jongste Germaanse taal!

Het ontstaan van een taal

In 1652 stichtte Jan van Riebeeck namens de VOC de eerste kolonie in Zuid-Afrika bij Kaap de Goede Hoop. Dit werd een belangrijke handelsplaats en ook vond er bevoorrading plaats van schepen die verder moesten varen. Naast Nederlanders waren er ook Belgen, Fransen en Duitsers werkzaam in de kolonie, maar de VOC verplichtte hen om Nederlands te spreken. De kolonie bleef tot 1806 in Nederlandse handen waarna het werd veroverd door de Britten. Al die tijd werd daar Nederlands gesproken en is de taal een eigen leven gaan leiden. In de tijd van de VOC zijn er vele pioniers naar Zuid-Afrika gekomen om daar te gaan leven, de zogenaamde Afrikaners of Boeren. Deze mensen waren ook na de verovering van Zuid-Afrika door de Britten voor het behoud van de eigen cultuur en daardoor het is Nederlands altijd in Afrika gebleven.

De Afrikaners hebben er altijd aan gewerkt om het Nederlands een officiële erkende taal van Zuid-Afrika te maken. Dit is gelukt en tussen 1902 en 1960 was het Nederlands een officiële taal van Zuid-Afrika. Tegenwoordig heet de taal Afrikaans en heeft het een volledige eigen spelling en grammatica.

onderzoeksvragen

Ontwikkeling
Hoe heeft het Afrikaans zich in de loop der tijd ontwikkelt?

Verschillen

Welke verschillen zijn er ontstaan tussen het Nederlands en het Afrikaans?