Inleiding 

Het verdrag van Schengen in 1995 maakte het mogelijk zonder paspoortcontrole tussen de verschillende EU landen te reizen. Tegenwoordig kan er in 15 van de 27 EU landen met dezelfde munteenheid worden betaald, de euro. Zo ontstaat er steeds meer eenheid tussen de EU landen. Als je in Nederland over de grens reist, is echter het eerste wat opvalt dat de verkeersborden anders zijn. Heeft deze verandering invloed op het rijgedrag, de verkeersveiligheid of bijvoorbeeld ook op economisch niveau?

Nederlandse verkeersborden 

Verkeersborden hebben als functie het verkeer te regelen. Daarnaast worden hier verkeerslichten en verkeerstekens op het wegdek voor gebruikt. Er bestaan in Nederland meer dan 100 verschillende verkeersborden. Officieel zijn deze in te delen in 11 verschillende categorieën, de series A t/m L zoals zij in het Reglement verkeersregels en verkeertekens zijn gedefinieerd. Zo is er bijvoorbeeld een categorie ‘snelheid' en ‘voorrang'. Op basis van de vorm en kleur wordt vaak een onderscheid gemaakt in vijf groepen, namelijk

  1. rond en rode rand: verbodsborden 
  2. rond en blauw: gebodsborden 
  3. driehoekig, punt naar boven en rode rand: gevaarsborden 
  4. vierkant/rechthoekig en blauw: aanwijzingsborden 
  5. overig: voorrangsborden

Buitenlandse verkeersborden 

Ieder land van de EU heeft zijn eigen reglement van verkeersregels en verkeerstekens. Zo kennen Duitsland en Oostenrijk bijvoorbeeld een verdeling van de verkeersborden in drie verschillende categorieën. Veel borden in de EU landen zullen vergelijkbaar zijn, maar er zijn er ook die tot veel onduidelijkheid bij de automobilisten leiden. Verscheidene onderzoeken onder Europese automobilisten hebben aangetoond dat mensen de weg kwijt raken door het niet bekend zijn met de verkeersborden.

Eenheid

Het lijkt voor de hand liggend dat onduidelijkheid op de weg ook invloed op de verkeersveiligheid zal hebben. Mogelijk zijn er ook invloeden op de efficiëntie van het transport van goederen of op het aantal toeristen dat in de zomer een vakantie in een ander EU land boekt. Zou het instellen van een eenheid in de verkeersborden in de EU landen de volgende stap binnen de EU zijn?

onderzoeksvragen

Verschillen
Waarin verschillen de verkeersborden in de EU landen?

Duidelijkheid
Wat bepaald of een verkeersbord begrepen wordt of niet?

Verkeersveiligheid
Beïnvloedt het niet begrijpen van een verkeersbord de verkeersveiligheid?

Europees beleid

Wie en wat komt er allemaal bij kijken als je eenheid in de Europese verkeersborden wilt krijgen?