Inleiding

Een heel land aan opa's en oma's om mee te spelen! Dat lijkt misschien leuk, laat die oudjes lekker van hun oude dag genieten! Verdiend, zeker..maar ook een grote dreigende donderwolk die op veel westerse landen af stormt. Waarom?

Oorzaak en gevolgen

Een ernstige vergrijzing van de bevolking is het schrikbeeld van de toekomst. Dit wordt veroorzaakt doordat er in veel Westerse landen na de tweede wereldoorlog een zogenaamde ‘baby boom' plaatsvond, een term die aanduidt dat er in die periode relatief veel kinderen geboren werden ten opzichte van andere jaren. In principe hoeft dit geen probleem te zijn, maar in de generaties hierna nam het aantal kinderen weer af. Het resultaat daarvan is dus een onevenredig aantal mensen uit de babyboom periode, die nu uiteraard allemaal tegelijk ‘oud worden' en in de pensioengerechtigde leeftijd komen.

De bevolkingssamenstelling van een land is belangrijk voor een samenleving. Zowel op sociaal als economisch vlak heeft het grote gevolgen. Oudere mensen werken niet meer en maken vaker en langduriger aanspraak op zorg.

Dit kost uiteraard veel geld, maar gelukkig hoef je dat in Nederland niet allemaal zelf op te hoesten. Het werkende deel van Nederland betaalt als het ware de zorgvoorzieningen en uitkeringen van de niet-werkenden. Tot nu toe was dat haalbaar omdat de verhoudingen gunstig lagen, maar met de vooruitzichten van vergrijzing gaat dit omslaan. De mogelijkheid bestaat dat het aankomende, kleinere werkende deel de benodigde zorg van de niet-werkende ‘oudere' bevolking niet kan dragen! Een verschil met vroeger is echter wel dat de aankomende groep beroepsbevolking hoger is opgeleid dan de groep die nu vergrijst.

Toch zijn er ook positieve gevolgen van vergrijzing. Voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Ten eerste is het feit dat mensen langer leven positief, dat zorgt ervoor dat hun kennis beter doorgegeven kan worden op nieuwe generaties. En de uittreders zullen ruimte maken voor nieuwe, jonge werknemers in die functies.

Opmerkelijk: Japan is een land dat in veel grotere mate te maken krijgt met vergrijzing dan Nederland. Technologische koploper Japan is daarom bezig met het ontwikkelen van allerlei gadgets en hulpmiddelen om hier mee om te gaan. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld robots die een oogje in het zeil houden, of mensen kunnen helpen met de dagelijkse activiteiten!

Tip: kijk eens op de website van het Centraal bureau voor de Statistiek, daar vind je veel informatie over deze kwestie!

onderzoeksvragen

Buitenlandse oplossingen
Bekijk hoe er in andere landen omgegaan wordt met zorg en vergrijzing?

Consequenties
Welke consequenties heeft vergrijzing voor een maatschappij, op alle mogelijke gebieden (probeer eens out of the box te denken!)

Draag oplossingen aan
Welke politieke overwegingen komen aan bod in de vergrijzingskwestie? Kan jij een oplossing verzinnen?

Meerdere niveaus

Bekijk vergrijzing en eventuele gevolgen en oplossingen op micro-meso en macroniveau.