Inleiding 

Het is niet nodig om uit te leggen wat tunnels zijn. Wat hier wel wordt verteld, is dat er veel interessante aspecten zijn die je kunt bekijken en onderzoeken.

Het nut

Tunnels kunnen verschillende redenen hebben. Soms wordt onder een onbegaanbaar of moeilijk begaanbaar terrein door gegaan, zoals de Alpen of het Kanaal. Hier is sprake van spoortunnels en verkeertunnels. Soms is er geen ruimte om een extra transportroute aan te leggen, zodat men de grond kiest. Hier kan gedacht wordt aan een mogelijke tunnel waarin karretjes met bloemen vervoerd worden tussen Schiphol en Aalsmeer. Ook een ondergrondse metro is een voorbeeld. Nog een reden voor een tunnel kan het beperken van geluidsoverlast zijn in de omgeving van het traject. Soms worden tunnels gebruikt voor datakabels en dergelijke.

Constructie 

Er zijn verschillende manieren om een tunnel te bouwen, zo kun je de grond in boren of een tunnelbuis laten zakken in een gegraven sleuf. Alle methoden hebben voor- en nadelen, per tunnel moet dus onderzocht worden wat de beste methode is. Hiervoor dient de grond grondig onderzocht worden.

Nadelen 

De voordelen zijn al aan bod gekomen. Helaas zijn er ook een aantal nadelen, zoals (brand)beveiliging, de extreem hoge kosten en het afvoeren van uitlaatgassen. De uitlaatgassen worden afgevoerd en worden boven de grond in geconcentreerde vorm afgevoerd, waarbij de norm overschreden kan worden. Hierdoor is een tunnel op het traject tussen Almere en Schiphol van de baan. Dat de aanleg uit kan lopen, blijkt wel uit de Noordzuidlijn in Amsterdam. Ook komt regelmatig een Alpentunnel in het nieuws als gevolg van brand. Voordat besloten wordt tot de aanleg van een tunnel, dient dus eerst een erg uitgebreide analyse te worden uitgevoerd!

onderzoeksvragen

Tunnels in de Alpen
Wat zijn de economische en ecologische gevolgen van de aanleg van de tunnels in de Alpen voor de Alpenlanden zelf en voor de omliggende landen?

Tunnel aanleg
Op welke manieren kan een tunnel aangelegd worden?

Noordzuidlijn
Wat is het nut van de Noordzuidlijn en hoe komt het dat de aanleg zolang duurt?

Tunnels in de toekomst

Hoe ziet de toekomst van tunnels er uit? Zal op den duur alle spoor- en snelwegen in drukke gebieden ondergronds komen?