Inleiding 

Bij het begrip tunnels denken veel mensen vaak al snel aan de vele kilometerslange tunnels in de Alpen waar iedere zomer tijdens de vakantieperiode weer lange files ontstaan voor de tolpoortjes. Ook de kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die ervoor heeft gezorgd dat er een treinverbinding kwam tussen het verenigd Koninkrijk en het vaste land is bij velen bekend. Tunnels in Nederland worden echter vaak over het hoofd gezien. Toch kent ook Nederland vele projecten waarbij tunnels zijn aangelegd of aangelegd gaan worden. Het bekendste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk de Noord-Zuidlijn in Amsterdam die een metroverbinding tussen noord en zuid Amsterdam mogelijk moet gaan maken. Maar ook in andere delen van het land zijn spraakmakende tunnels aangelegd of gaan deze aangelegd worden. Zo werd in 2003 in Zeeland de Westerscheldetunnel in gebruik genomen en gaat men in 2011 in Maastricht beginnen aan de bouw van een tunnel die de doorstroom van het verkeer op de A2 moet bevorderen.

Westerscheldetunnel 

De Westerscheldetunnel is een 6,6 km lange tunnel in Zeeland die de regio's Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen met elkaar verbindt. De Westerscheldetunnel is de langste tunnel voor autoverkeer in Nederland en bestaat uit twee parallel gelegen geboorde tunnelbuizen. Het boren van de Westerscheldetunnel was een lastige klus. Geboorde tunnels worden normaalgesproken in harde grondsoorten aangelegd, maar in dit geval had men te maken met extreem zachte grondsoorten. De reden dat men toch had besloten een tunnel te boren was omdat over de Westerschelde veel scheepvaart richting de haven van Antwerpen plaatsvindt. Voordat de Westerschelde tunnel was het niet mogelijk om over Nederlands grondgebied naar de regio Zeeuws Vlaanderen te rijden. Om in Zeeuws Vlaanderen te komen moest voorheen of over Belgisch grondgebied gereden worden of met een veerboot vanuit Zuid-Beveland gegaan worden.

Maastricht 

De A2 is de belangrijkste noord-zuid verbinding van Nederland en loopt van Amsterdam naar het zuiden tot aan de Belgische grens ten zuiden van Maastricht. In Maastricht wordt de A2 over een lengte van 2 kilometer onderbroken door een stuk autoweg (de N2) met verschillende verkeerslichten. Dit gedeelte van de A2 levert al jaren grote overlast in Maastricht op en daarom heeft men de afgelopen jaren verschillende besluiten genomen over een oplossing hiervoor. De oplossing die hiervoor gevonden is, is een tunnel onder het huidige N2 tracé door bestaande uit 2x2 tunnelbuizen. Het huidige tracé dat door de aanleg van de tunnel vrijkomt, zal ontwikkeld worden tot groene zone waar uitstoot en geluidsoverlast van verkeer tot een minimum zal worden beperkt.

onderzoeksvragen

Westerscheldetunnel
Wat zijn de economische gevolgen geweest van de tunnel voor de regio Zeeuws-Vlaanderen?

Maastricht
Wat zijn de economische gevolgen van de tunnel en de verdere plannen voor het project in Maastricht voor de stad zelf en voor de omliggende regio?

Techniek

Welke verschillende boortechnieken zijn bij verschillende tunnelprojecten in Nederland gebruikt en wat zijn de voor- en nadelen van deze technieken