Inleiding 

Suriname is een republiek, gelegen in Zuid Amerika. Het bestaat uit verschillende disctricten en wordt als parlementaire democratie geregeerd door een president (momenteel is dat Ronald Venetiaan). In Suriname wonen vele volkeren, creolen, Portugese joden, Hindoestanen en meer. Ten gevolge hiervan worden er in het land ook meerdere talen gesproken. De Surinamers zijn dan ook meestal meertalig en beheersen in veel gevallen de Engelse taal naast een eigen nationale taal. Talen die er het meest gesproken worden zijn Nederlands en natuurlijk Sranantongo (Surinaams).

Vroeger maakte Suriname deel uit de Nederlandse gebieden overzee (denk maar aan Fort Zeelandia Suriname). In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Of dit Suriname ten goede is gekomen zijn de meningen verdeeld.

Natuur, houtkap en mijnen

Suriname heeft een tropisch regenwoud klimaat en een groot deel van het land bestaat uit oerwoud, dat ernstig bedreigd wordt door de houtkap. Ook kent suriname berggebieden en meerdere rivieren. De winning van grondstoffen vormt ook een bedreiging voor de flora en fauna van het land, Suriname is rijk aan bauxiet, maar het heeft ook in kleinere hoeveelheden goud, ijzererts, nikkel, koper en platina.

Weetje; Het Brokopondo stuwmeer werd aangelegd om waterkracht energie op te wekken voor de Bauxiet industrie, die voor het overgrote deel van de Surinaamse export zorgt. Het stuwmeer telt zo'n 135.000 Hectare, en is ontstaan door het bouwen van een stuwdam in de rivier de Suriname. Voor het maken van aluminium vanuit de grondstof Bauxiet is namelijk veel electriciteit nodig. Voor het aanleggen van het stuwmeer moesten duizenden bewoners van het gebied verhuizen. Een slechte deal zo bleek later, toen schadevergoedingen niet uitbetaald bleken te worden.

onderzoeksvragen

Brokopondo stuwmeer
Wat waren de afwegingen om het Brokopondo stuwmeer aan te leggen en wat waren de consequenties hiervan? (economisch voordeel, ecologische gevolgen, sociale gevolgen)

Aanleg stuwdam
Onderzoek hoe een stuwdam gebouwd wordt en welke voorwaarden er worden gesteld voor het bouwen van zo’n energie opwekker?

Desi Bouterse
Leg uit wie Desi Bouterse is, waarvan wordt hij beschuldigd en wat zijn de ontwikkelingen in deze zaak?

Relatie bevolkingsgroepen

Hoe staan de verschillende bevolkingsgroepen ten opzichte van elkaar, vroeger en nu?