Inleiding 

In 2002 is de Euro ingevoerd als munteenheid in 12 Europese landen. Dat was een bijzondere operatie, omdat zoiets in de recente geschiedenis niet eerder gebeurd is. De euromunt zelf is ook bijzonder, omdat er verschillende versies van in omloop zijn. De muntzijde is voor elk land hetzelfde en wordt daarom ook wel de Europese zijde genoemd, terwijl de kopzijde voor ieder land uniek is. Elk land mocht voor elke munt een zijde ontwerpen. Omdat de munt als doel heeft om makkelijker te kunnen betalen in de verschillende landen gebeurt het natuurlijk dat de verschillende euromunten zich door Europa verspreiden.

Deze spreiding hangt van veel factoren af, zoals hoe dicht landen bij elkaar liggen, hoeveel mensen ermee reizen, hoeveel munten er geslagen zijn per land en met welke munt het meeste betaald wordt (50 cent of 1 euro?). Door deze verschillende factoren te bekijken moet het mogelijk zijn om een model op te stellen voor de verspreiding van de euro en te kijken of het ook echt zo gegaan is.

Nieuwe euro's 

Wat ook interessant is, is dat sinds 2004 drie nieuwe landen de euro hebben ingevoerd. De eerste eurolanden kregen allemaal tegelijk de euro waardoor, terwijl deze drie landen toetreden tot een unie waarbinnen de euro al een tijdje rondgaat. Ook zal Willem Alexander kongingin Beatrix opvolgen en dat komen er ook weer nieuwe Nederlandse euromunten met zijn afbeelding erop. Zal de verspreiding van deze munten sneller gaan of juist niet?

onderzoeksvragen

Verspreiding Nederlandse munt
Hoe lang duurt het vanaf 2002 voordat de Nederlandse munt in elk land te vinden is?

gelijk aantal
Hoe lang duurt het vanaf 2002 voordat er van een andere munt evenveel zijn als Nederlandse munten in Nederland?

Verschil in verspreiding

Is de verspreiding van de “nieuwe euro’s” anders verlopen dan bij de eerste euro’s?