Inleiding 

Nederland is van oudsher een doorvoerland voor goederen naar de rest van Europa. De haven was in de 14e eeuw nog een vissersdorp aan rivier de Rotte, maar tegenwoordig is de haven van Rotterdam er een van wereldformaat en staat deze hoog op de wereldwijde ranking van mainports. Rotterdam was in staat een geweldige groei door te maken door de aanleg van ‘de nieuwe waterweg' die een open verbinding met de Noordzee bewerkstelligde. Er komt echter steeds meer concurrentie, want mede door nieuwe technologieën en concurrerende landen verandert de vraag. De traditionele vervoersstromen door Nederland naar Europa en de rest van de wereld kunnen onder invloed hiervan wellicht veranderen. Denk eens aan alle technologische ontwikkelingen en economische processen die zich op en om de haven afspelen. Haven Rotterdam biedt werkgelegenheid aan honderdduizenden mensen op allerlei verschillende opleidingsniveau's en in uiteenlopende werksectoren. De haven is een plek waar allerlei bedrijven zich gevestigd hebben om optimaal te profiteren van de mogelijkheden voor overslag en doorvoer. Om dit alles mogelijk te maken zijn er ook faciliterende bedrijven, en zelfs toerisme, natuurontwikkeling en recreatie zijn een onderdeel van de haven. Met al die bedrijvigheid een economische hotspot op zichzelf dus!

Behoud en verdere ontwikkeling

Hoe kunnen we de vooraanstaande positie van onze mainport Rotterdam behouden? Dat is een belangrijke vraag voor de Nederlandse economie. Kunnen we de vervoersstromen beïnvloeden of hier op inspelen met de faciliteiten die de huidige mainports al te bieden hebben, en welke aanpassingen zijn daarvoor nodig? Rotterdam mainport is bijvoorbeeld nu bezig met de realisatie van ‘Maasvlakte 2', een aangrenzende, nieuwe locatie voor industrie en havenactiviteiten. De locatie ligt aan diep vaarwater en biedt goede doorvoermogelijkheden naar de rest van Europa. Elke activiteit die met mainport Rotterdam te maken heeft, kan dus grote gevolgen hebben voor de (Nederlandse) economie, ecologie en samenleving. Te meer reden dus om eens diep in het onderwerp te duiken en je profielwerkstuk hierover te maken. Je kunt helemaal zelf bepalen wat voor invalshoek je kiest, er zijn zoveel mogelijkheden!

onderzoeksvragen

Nederlandse vervoersstromen
Breng de belangrijkste soorten vervoersstromen van-,naar- en binnen NL in kaart

2e wereldoorlog
Wat was de invloed van de tweede wereldoorlog op de Rotterdamse haven?

Geschiedenis Rotterdam Mainport
Beschrijf de ontwikkeling van mainport Rotterdam vanaf het ontstaan.

Onze mainports en de economie
Onderzoek de rol van Nederlandse mainports in de NL economie in een historisch perspectief

Optimalisatie
Bedenk hoe de doorvoerstromen geoptimaliseerd zouden kunnen worden.

Invloed op de ecologie
Welke invloed heeft de industrialisering van havengebieden op de ecologie.

Logistieke processen

Welke logistieke processen komen kijken bij overslag en doorvoer?