Inleiding

Letterlijk betekent de Renaissance ‘wedergeboorte'. Wij gebruiken de term om een periode uit de geschiedenis aan te duiden. In deze periode kwamen de oude klassieken weer in zwang. Gedurende deze tijd werd bijvoorbeeld Constantinopel (het oude Byzantium, tegenwoordig bekend als Istanbul) veroverd door de Ottomanen. 

Economie en politiek

Gedurende de renaissance bloeien de Italiaanse steden sterk op doordat de Europese handel zich voornamelijk in dit gebied rond de middellandse zee afspeelt. Door deze welvarende situatie komen er steeds meer mogelijkheden tot ontwikkeling. De kunst en wetenschap maken in deze tijd grote sprongen vooruit en enkelen weten enorme fortuinen te vergaren.

Een voorbeeld daarvan is de bankiersfamilie De Medici uit Florence. Zij hebben tijdens hun ‘regeerperiode' een politiek stempel gedrukt op de samenleving in hun regio. Zij waren in die tijd waarschijnlijk de meest welvarende familie van Europa en hun invloed is nog steeds zichtbaar in de kunstwerken en architectuur die in hun opdracht vervaardigd is.

Ook werd in de renaissance het humanisme populairder, naar aanleiding van de klassiek Romeinse kijk op de maatschappij. Hierbij werd uitgegaan van de waarde van de mens als grondbeginsel. Het humanisme streeft naar redelijkheid, menselijkheid en individuele ontwikkeling. Gedachten over levensvragen, verstand, ontplooiing en autonomie zijn daarbij sleutelwoorden. Toch waren in de renaissance de humanistische standpunten nog behoorlijk gedrenkt in een sausje van religie. Hoe zag het politiek en economisch stelsel er tijdens de Renaissance uit in toonaangevende regio's, zoals bijvoorbeeld het florerende Italië?

onderzoeksvragen

Invloed van machthebbers
Welke machthebbers waren tekenend voor de Renaissance en hoe was dit merkbaar?

Humanisme
Wat houdt het humanisme in en hoe heeft zich dit ontwikkeld door de eeuwen heen.

Politiek
Leg uit hoe de De Medici (of andere heersers, zoals familie Sforza) hun macht kregen en konden behouden. Wat voor strategieën gebruikten zij?

Economische ontwikkelingen

Met wat voor economische ontwikkelingen en tegenslagen had men in de renaissance te maken? Waardoor kwam dit en was dit op te lossen?