Inleiding 

Ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk punt op de agenda van landen. Vooral de meer vermogende landen in de wereld hebben vaak een beleid voor het helpen van minder welvarende landen. Dit kan op mondiaal, maar ook wat meer lokaal niveau plaatsvinden. Zo steunen de rijkere landen van de Europese unie de landen die het moeilijker hebben, en binnen een land worden er subsidies in gebieden gestoken die dit nodig hebben, al mag je dit laatste niet echt ontwikkelingssamenwerking noemen!

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking onderscheidt zich van noodhulp door een duurzame, structurele aanpak die de oorzaak van problemen aanpakt op lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van scholen voor kinderen. Ook het opleiden van artsen om klinieken op te zetten en de kennis door te geven is toekomstgerichte hulp. En zo ook de aanleg van en uitleg over irrigatiesystemen die lokale mensen kunnen gebruiken om hun gewassen zelfstandig te kunnen verbouwen. Hierdoor verbeteren de kansen van deze mensen en kunnen ze op termijn zichzelf (beter) redden met de middelen die ze hebben.

Er zijn een aantal vormen van ontwikkelingssamenwerking; de multilaterale hulp, de bilaterale hulp, de niet-gouvernementele hulp en particuliere hulp. Een alom bekende ontwikkelingsorganisatie vanuit gezamenlijke overheden is de ‘ verenigde naties' (VN/UN), maar je kent ook ongetwijfeld niet-gouvernementele organisaties als Oxfam Novib en ‘Plan'. Zij proberen op allerlei manieren de bevolking te ondersteunen maar ook mensenrechten problematiek aan te kaarten om zo levensomstandigheden ook te verbeteren.

Er zijn een aantal visies te vinden die een verklaring denken te geven voor de onderontwikkeling van derde wereld landen. Standpunten in dit soort discussies kennen een hele brede achtergrond, zowel economische, ecologische als sociale processen worden meegenomen. Voorbeelden van groeperingen die zich bezig houden met bijvoorbeeld vrije markt principes zijn (anti)globalisten. Ontwikkelingssamenwerking is een breed onderwerp dus, en afhankelijk van je vakkenpakket zijn er zoveel mogelijkheden dat je altijd wel een invalshoek vindt die jou leuk lijkt.

onderzoeksvragen

Koloniën
Wat is de relatie tussen ontwikkelingshulp en voormalige koloniën?

Nederlandse beleid
Bekijk het Nederlandse beleid ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking door de jaren heen, zijn er opvallende gebeurtenissen of tendensen?

Verschil tussen kabinetten
Was de (mate/vorm) van ontwikkelingssamenwerking anders in verschillende kabinetten?

Maak een plan
Onderzoek vormen van ontwikkelingssamenwerking, en bedenk concreet hoe bepaalde middelen ingezet kunnen worden voor een bepaald ontwikkelingsland/gebied.

Micro-kredieten
Onderzoek wat micro-kredieten zijn, hoe dit in zijn werk gaat en welke effecten deze projecten hebben.

Europese Unie

Wat is de rol van de Europese unie in ontwikkelingssamenwerking?