Inleiding

Door de vele migratiestromen door de eeuwen heen is Nederland een multiculturele samenleving geworden. Constant vinden er verhuizingen plaats naar, uit en binnen Nederland, dit heeft ook zijn weerslag op de maatschappij en de economie.

Een stukje geschiedenis

In de zeventiende eeuw vond er al op grote schaal migratie plaats van en naar Nederland door de bloeiende economie. Met name hoofdstad Amsterdam kende een groot percentage inwoners dat niet Nederlands van oorsprong was, of slechts tijdelijk hier woonde. Dit waren bijvoorbeeld rondtrekkende handelslieden of mensen die ‘seizoensarbeid' op de walvisvaarders deden, de toenmalige gastarbeiders.

Na de tweede wereldoorlog emigreerden Nederlanders in de jaren 50 van de 20e eeuw massaal naar Canada, Australie, en Nieuw Zeeland om daar hun geluk te beproeven. Deze landen lonkten, er was veel ruimte, schijnbare rijkdom en waren niet zoals Nederland verarmd door de oorlog. Ze waren gastvrij ten opzichte van de nieuwe Nederlandse arbeiders. Het bleek echter niet altijd makkelijk, het leven in deze nieuwe wereld was vaak zwaar, met obstakels zoals een gebrek aan geld en een taalbarrière.

In de jaren 70 is juist het omgekeerde aan de gang, Als oplossing hiervoor ging Nederland daarom gastarbeiders aantrekken vanuit andere landen, zoals Italie, voormalig Joegoslavie, Spanje, Marokko en Turkije. Dat leek de Nederlandse staat wel handig, ze waren nodig en ze zouden wel weer vertrekken. Dat bleek echter niet het geval, de gastarbeiders keerden in veel gevallen niet meer terug naar hun vaderland.

Wat nu helemaal actueel is, is bijvoorbeeld het aantrekken van arbeiders uit de nieuw toegetreden EU lidstaten. Daarnaast is het asiel- en integratiebeleid voortdurend in het nieuws. Welke asielzoekers mogen er blijven en op welke voorwaarden? Genoeg stof voor een actueel profielwerkstuk dus.

onderzoeksvragen

Aantrekkingsfactoren
Wat zijn belangrijke aantrekkingsfactoren voor mensen om naar Nederland te verhuizen?

Verblijfsregeling
Hoe zijn het stedelijk poorterschap en de verblijfsvergunning vergelijkbaar?

Kolonialisme versus huidige situatie
Breng het vroegere kolonialisme in verband met migratieprincipes en vergelijk dat met de huidige situatie.

Migratiestromen en -motieven
Geef migratiestromen weer in een historisch perspectief. Geef daarbij ook motieven om te verhuizen.

Migratie en Integratiebeleid
Geef een beschouwing van het hedendaagse migratie en integratiebeleid vergelijk dit met dat van andere landen

Nieuw integratievoorstel
Geef een voorstel om integratie beter te laten verlopen, waarbij je rekening houdt met belangrijke factoren.

Expatriots
Mensen die voor hun werk (tijdelijk) naar het buitenland verhuizen worden expatriots genoemd. Noem de voor- en nadelen hiervan voor het bedrijf en voor de persoon. Geef eventueel suggesties hoe eisen verenigd kunnen worden.

Taalveranderingen
Door de invloed van verschillende volkeren is onze Nederlandse taal met de tijd ‘aangepast’ en ontstaan er nieuwe verbasteringen en dialecten; kijk naar tendensen.

Aantrekken buitenlandse arbeiders

Welke consequenties heeft het aantrekken van buitenlandse arbeiders voor Nederland (bijvoorbeeld uit Oostblok landen)?