Inleiding

Enterprise Resource Planning (ERP) is bedoeld als softwarematige oplossing om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het grote voordeel van ERP is het delen van informatie. De informatie kan ten alle tijden, door elke medewerker geraadpleegd worden. Een hogere effectiviteit en efficiëntie is het gevolg.

Het onstaan

Voordat ERP aandacht kreeg, was de administratie in organisaties niet op elkaar afgestemd. Elke afdeling had een andere methode om het eigen proces te ondersteunen. Uitwisseling van informatie kost veel tijd, waarbij de kans op fouten groot is. Logistiek is het een hele opgave om bedrijfsprocessen goed op elkaar aan te sluiten.

Om processen beter op elkaar aan te sluiten werden verschillende systemen ontwikkeld. Allereerst waren er MRP I en MRP II. Dit staat voor Material Requirement Planning respectievelijk Manufacturing Resource Planning. MRP I werd gebruikt om te berekenen hoeveel materiaal benodigd is voor productie. MRP II is een uitgebreid pakket van MRP I. MRP II maakt het ook mogelijk om beperkende factoren mee te nemen in de berekening, bijvoorbeeld het ontbreken van productiecapaciteit. De stap naar ERP is nu niet zo groot meer. Door geldstromen te integreren met materiaalbehoefte, kan een optimaal logistiek proces gecreëerd worden.

Opbouw ERP software

De gebruikte software bestaat uit losse componenten. Al deze componenten vormen samen ERP. Elk component kan naar behoeven worden toegevoegd of verwijderd. De samenhang tussen de componenten is perfect. In een ERP systeem is alle informatie beschikbaar voor elke gebruiker. Informatie hoeft daarom maar eenmaal te worden ingevoerd. Dit verkleint de kans op fouten, verhoogt de efficiëntie in een organisatie en verbeterd de communicatie in een organisatie.

Hoewel de voordelen voor een organisatie eindeloos lijken, zijn er factoren die nadelig zijn bij het gebruik van ERP. De software sluit in de meeste gevallen niet naadloos aan op de bedrijfsprocessen. Aanpassingen zijn altijd noodzakelijk en kosten tijd en geld. Daarnaast moeten medewerkers gebruik maken van het systeem. Het systeem kan dus al falen, nog voordat het in gebruik is genomen.

onderzoeksvragen

Verschillende systemen
Elk systeem heeft voor- en nadelen. Ga na welke systemen in het verleden zijn gebruikt, vergelijk dit met bestaande systemen en probeer conclusies te formuleren aan de hand van de volgende vraag: “Welk systeem past beter bij organisatie X?“. Denk hierbij niet alleen aan financiële aspecten, maar ook aan trainingen, fusies (wat ga je met je pakket doen?), etc.

Verschillende organisaties met andere eisen
Er bestaan verschillende organisaties die een ERP-pakket aanbieden. Niet elke organisatie heeft dezelfde eisen. Onderzoek welke organisaties het beste bij welk soort onderneming past.