Inleiding

De auto en de vrachtauto zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Het overgrote deel van het vervoer van personen en goederen gebeurt met deze voertuigen, die aangedreven worden door fossiele brandstoffen. Het nadeel van deze voertuigen is dat ze stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast raken de voorraden voor fossiele brandstof steeds sneller op en is het einde ervan in zicht. Door vele bedrijven wordt er daarom gewerkt aan auto's die aangedreven worden op een andere manier, bijvoorbeeld door een elektromotor.

Deze elektrische auto's kunnen bijvoorbeeld worden aangedreven door grote accu's of brandstofcellen die werken op waterstof. Het voordeel hiervan is dat de auto niet langer schadelijke stoffen uitstoot. Maar om de accu's op te laden of om waterstof te verkrijgen is er nog steeds elektriciteit nodig die wordt opgewekt in energiecentrales die werken op de verbranding van fossiele brandstoffen. Is een elektrische auto dan echt wel schoner?

Centralisatie

Het verschil is dat een energiecentrale een veel hoger rendement (40% in een kolencentrale tot 80% in een stoom en gascentrale) kan leveren voor het omzetten van energie dan een verbrandingsmotor (ongeveer 25%). Omdat de energie wel centraal wordt opgewekt is er een verlies van energie door de distributie (het leidingnetwerk). Er zijn dus veel factoren die bepalen hoeveel uitstoot een auto nu direct of indirect veroorzaakt.

onderzoeksvragen

Uitstoot
Welke methode veroorzaakt een grotere uitstoot?

Energie
Hoeveel energie kost het om al het verkeer elektrisch te kunnen laten rijden?

Toekomst
Is het ooit mogelijk om al het verkeer zonder uitstoot te laten rijden?

Infrastructuur
Voldoet de huidige elektrische infrastructuur om alle auto’s van elektrische energie te voorzien?